Lâm Đồng yêu cầu công bố các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi các Sở, ban ngành, các địa phương yêu cầu công bố, công khai đầy đủ các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt trên địa bàn.
Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức công bố, công khai toàn bộ nội dung các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt
Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức công bố, công khai toàn bộ nội dung các đồ án quy hoạch đã được phê duyệt

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, nhiều đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, như quy hoạch chung đô thị (Đạ Huoai, Đinh Văn, Di Linh, Đạ Tẻh, D’ran, Finom - Thạnh Mỹ, quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040); quy hoạch vùng huyện (Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Lâm Hà); quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 (Cát Tiên, Đam Rông, Đơn Dương, Lâm Hà); quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Phú Bình, huyện Đức Trọng (tỷ lệ 1/2.000)...

Hầu hết các đồ án quy hoạch sau khi phê duyệt đã được các ngành, địa phương tổ chức công bố, công khai, tạo cơ sở, tiền đề quan trọng trong tổ chức quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư công, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

“Tuy nhiên, qua theo dõi, một số đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa kịp thời công bố, công khai hoặc công bố, công khai nhưng nội dung còn hình thức, chưa đầy đủ, chưa phổ biến rộng rãi. Việc này dẫn đến việc một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân chưa nắm bắt cụ thể các thông tin về đồ án quy hoạch, ảnh hưởng đến công tác quản lý quy hoạch và thu hút đầu tư”, UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá.

Để khắc phục tồn tại nêu trên, tỉnh Lâm Đồng giao các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tổ chức công bố, công khai toàn bộ nội dung các đồ án quy hoạch (trừ nội dung liên quan đến quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước) ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt bằng các hình thức phù hợp với từng loại quy hoạch, điều kiện thực tế của địa phương. Đồng thời, rà soát toàn bộ các đồ án quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và đang có hiệu lực thi hành liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý để tiếp tục công bố, công khai bằng hình thức phù hợp và quản lý, thực hiện hiệu quả các đồ án quy hoạch.

Tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng chủ trì chủ động tham mưu đề xuất tổ chức công bố, công khai đầy đủ các đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành và địa phương tổ chức công bố, công khai đầy đủ các đồ án quy hoạch thuộc trách nhiệm của ngành, địa phương theo quy định.

Riêng đối với đồ án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Lâm Đồng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì khẩn trương hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh; đảm bảo đầy đủ hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý III/2023.

Phương Chi