Năm 2021, Hà Nội công nhận 46 sản phẩm công nghiệp chủ lực

Năm 2021, có 54 sản phẩm của 34 doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký tham dự sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố, tuy nhiên chỉ 46 sản phẩm trong số này được công nhận là chủ lực.

Ngày 26/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5012/QĐ-UBND về công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nôi và Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo quyết định, công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021 đối với 46 sản phẩm của 30 doanh nghiệp; công nhận TOP 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021 đối với 10 sản phẩm của 10 doanh nghiệp (gồm: Đèn LED Rạng Đông, Dây và cáp điện Cadisun, Ống thép inox Sơn Hà, Khóa thông minh Innoviti-s, Phần mềm quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS, Đá thạch anh cao cấp Vicostone, Bình nước nóng ROSSI, Dây cáp điện SINO-VANLOCK, Cửa nhôm Eurowindow, Tôn mạ VNSTELL Thăng Long).

Doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021 được: Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021; Giấy chứng nhận Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2021; được tuyên truyền quảng bá, tôn vinh rộng rãi trên các phương tiện thông tin của Thành phố; sử dụng logo của Chương trình sản phẩm công nghiệp chủ lực phục vụ các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trong các hoạt động của doanh nghiệp.

Năm 2021, có 54 sản phẩm của 34 doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký tham dự sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố. Các sản phẩm này thuộc nhiều lĩnh vực, từ vật liệu xây dựng, thiết bị điện, hệ thống xử lý nước thải đến các sản phẩm dinh dưỡng và phầm mềm quản trị doanh nghiệp...

Trên cơ sở xem xét, đánh giá, Hội đồng đã lựa chọn được 46 sản phẩm của 30 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí đánh giá, xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực theo quy định để để xuất trình thành phố xem xét công nhận, Trong đó, 10 sản phẩm có điểm bình quân cao nhất được đề nghị công nhận Top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội năm 2021. 

Theo Sở Công Thương Hà Nội, sau 3 năm thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực (2018-2020), đến nay, thành phố đã công nhận 117 sản phẩm của 77 doanh nghiệp.

Việc công nhận và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố đã góp phần tăng giá trị thương hiệu, qua đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn ra, đồng thời, thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành của chính quyền thành phố với doanh nghiệp Thủ đô trong quá trình phát triển.

[Quảng cáo]

Thanh An