Nhựa An Phú Việt: Năng suất lao động tăng 100% thông qua các giải pháp cải tiến, hợp lý hóa sản xuất

Công ty TNHH Nhựa An Phú Việt (Hưng Yên) là đơn vị chuyên sản xuất linh kiện điện tử, điện thoại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản. Hiện nay, công suất sản xuất của Công ty đạt 9 triệu linh kiện/tháng.

Nhựa An Phú Việt:

Chi tiết các mô hình điểm tham gia Cuộc thi Nhóm cải tiến Năng suất Chất lượng ngành Công Thương năm 2020  

 

Công ty TNHH Nhựa An Phú Việt (Hưng Yên) là đơn vị chuyên sản xuất linh kiện điện tử, điện thoại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản. Sau hơn 9 năm đi vào hoạt động, mạng lưới khách hàng của Công ty ngày càng được mở rộng và giá trị sản xuất của Công ty gia tăng liên tục. Hiện nay, công suất sản xuất của Công ty đạt 9 triệu linh kiện/tháng.

Trong quá trình mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty gặp một số khó khăn trong vấn đề tuyển dụng nhân sự và bố trí nhân lực sản xuất cho hệ thống máy móc; năng suất lao động chưa đạt định mức; chi phí sản xuất cao hơn báo giá và tiến độ giao hàng chưa đạt cam kết.  Đặc biệt, công đoạn Bẻ Gate và Re-work hiện nay của Công ty đang cần sử dụng nhiều nhân lực mới theo kịp tốc độ ra sản phẩm của máy.

Nhằm giải quyết những vấn đề trên, trong tháng 1/2020, Công ty đã thành lập nhóm cải tiến nhằm Nâng cao hiệu suất sử dụng nhân lực cho Model M515 CAM DECO, đồng thời cải tiến quy trình sản xuất, sử dụng máy với mục tiêu tăng năng suất lao động.

Nhóm cải tiến đã thu thập dữ liệu thực tế, chuyển đổi các công đoạn sản xuất để cân bằng, sắp xếp lại quy trình làm việc và vị trí đứng thao tác với mục tiêu tối ưu hoá các bước thực hiện công việc, giúp nhân viên thuận tiện thao tác, giảm nhầm lẫn. Sau cải tiến, sản lượng đã tăng 100%, từ 2.125 sản phẩm/người/ca lên 4.250 sản phẩm/người/ca; số người cần đứng máy mỗi ca làm việc giảm từ 4 người/máy xuống còn 2 người/máy. Qua đó, làm lợi cho Công ty số tiền 6,3 triệu đồng/ca làm việc 12 tiếng.

Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục triển khai các cái tiển trên cho các máy chạy hàng phụ kiện và linh kiện nhỏ với mục tiêu giảm còn 2 người/máy và đẩy mạnh tự động hoá các công đoạn sản xuất để nâng cao giá trị sản xuất, giảm chi phí.

Quang Đặng