Những người béo phì có khả năng mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 cao gấp 6 lần

Nghiên cứu mới của châu Âu đã phát hiện ra những người béo phì có thể có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao gấp 6 lần, ngay cả khi họ không có khuynh hướng di truyền đối với căn bệnh này.

Được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu trao đổi chất cơ bản Novo Nordisk tại Đại học Copenhagen ở Đan Mạch, nghiên cứu mới đã tìm ra 4.729 cá nhân với độ tuổi trung bình 56,1 đang tham gia vào một nghiên cứu khác, nhóm nghiên cứu về chế độ ăn uống, ung thư và sức khỏe Đan Mạch, và so sánh chúng với một mẫu đoàn hệ được lựa chọn ngẫu nhiên gồm 5.402 cá nhân đóng vai trò kiểm soát.

Dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu cho phép các nhà nghiên cứu đánh giá mối liên hệ có thể có giữa khuynh hướng di truyền của người tham gia với bệnh tiểu đường loại 2, mức độ béo phì và thói quen sinh hoạt của họ (bao gồm tình trạng hút thuốc, uống rượu, hoạt động thể chất và chế độ ăn uống) và ảnh hưởng của nó nguy cơ phát triển tình trạng này.

Béo phì
Những người bị béo phì có khả năng mắc bệnh tiểu đường type 2 cao gấp 6 lần

Các phát hiện, được công bố trên Diabetologia, Tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu về bệnh tiểu đường châu Âu, cho thấy những người tham gia thừa cân có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao gấp 2,4 lần so với những người có cân nặng bình thường. Hơn nữa, những người bị béo phì, được xác định là chỉ số khối cơ thể (BMI) trên 30, có khả năng mắc bệnh cao gấp gần sáu lần.

Khi các nhà nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của khuynh hướng di truyền đối với căn bệnh này, họ phát hiện ra rằng những người có nguy cơ di truyền cao nhất có khả năng mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao gấp đôi so với những người mắc bệnh thấp nhất. Những người tham gia có lối sống không lành mạnh có khả năng mắc bệnh cao hơn 18% so với những người khỏe mạnh nhất.

Béo phì
Nên có chế độ ăn uống phù hợp để giảm cân để tránh nguy cơ bị tiểu đường do béo phì

Những người tham gia có cả ba yếu tố nguy cơ (nguy cơ di truyền mạnh, lối sống không lành mạnh và béo phì) có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao gấp 14,5 lần so với những người có trọng lượng cơ thể bình thường, nguy cơ di truyền thấp và lối sống lành mạnh. .

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng, ngay cả trong số những người có nguy cơ di truyền thấp và lối sống lành mạnh, béo phì vẫn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng gấp 8.4 lần so với những người có cân nặng bình thường có cùng nguy cơ di truyền và lối sống.

Các nhà nghiên cứu cho biết, các kết quả cho thấy phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2 bằng cách quản lý cân nặng và lối sống lành mạnh là rất quan trọng đối với tất cả các nhóm nguy cơ di truyền. Hơn nữa, chúng tôi thấy rằng ảnh hưởng của béo phì đối với nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 chiếm ưu thế so với các yếu tố nguy cơ khác, làm nổi bật tầm quan trọng của việc kiểm soát cân nặng trong phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2.

Nguyên Vỵ t/h