PC Thanh Hóa giảm tổn thất điện năng nhờ đầu tư lưới điện thông minh

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp, trong năm 2021 vừa qua, tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty Điện lực (PC) Thanh Hóa thực hiện giảm xuống còn 4,82%, đã đảm bảo cung cấp hơn 6,53 tỷ kWh điện với độ tin cậy và chất lượng tốt nhất cho khách hàng, tăng 13,54% so với năm trước đó và trở thành một trong những đơn vị có sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng cao nhất cả nước.

Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển xa và tiến tới tự động hóa hoàn toàn các TBA 110 kV không người trực đối với lưới điện cao thế. Trên lưới phân phối trung thế, Công ty đã và đang tăng cường kết nối mạch vòng, đảm bảo các xuất tuyến trung thế đều có mạch liên lạc với các xuất tuyến khác.

Cùng với đó, PC Thanh Hóa còn tích cực triển khai hệ thống tự động hóa lưới điện phân phối và đẩy mạnh công tác thi công, sửa chữa đường dây nóng (hotline), vệ sinh cách điện đang mang điện để giảm thời gian mất điện.

Bên cạnh đó, PC Thanh Hóa đặc biệt coi trọng công tác đầu tư xây dựng và coi đây là giải pháp cốt lõi, then chốt, mang lại hiệu quả cao nhất. Chỉ riêng trong năm 2021, PC Thanh Hóa đã nỗ lực xây dựng mới được 135 km đường dây trung thế; 187 km đường dây hạ thế; 215 TBA phụ tải với tổng dung lượng tăng thêm đạt 44.601 kVA; Cải tạo khoảng 259 km đường dây trung áp và cải tạo 198 TBA phụ tải; Công tác thay thế, lắp đặt công tơ, chỉnh trang lưới điện 5S đều đạt và vượt kế hoạch được giao.

Ngoài ra, Công ty cũng đã phối hợp với các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng xuất tuyến mới, đa chia đa nối; Lắp thêm máy cắt phụ tải và thiết bị điện đóng cắt tự động hiện đại, được tích hợp các cảm biến và công nghệ thông minh giúp bảo vệ đường dây, hệ thống lưới điện cũng như các thiết bị điện (Recloser).

Mặt khác, PC Thanh Hóa còn thường xuyên làm việc với chính quyền trên địa bàn tỉnh để nắm bắt được các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng sẽ triển khai; Làm việc trực tiếp với các chủ đầu tư các dự án khu vực có liên quan đến lưới điện để yêu cầu khi thực hiện dự án phải liên hệ ngay với ngành Điện địa phương, cũng như có sự phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn hành lang lưới điện…; Đẩy mạnh tăng cường công tác truyền thông tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng…

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên trong năm 2021 vừa qua, PC Thanh Hóa đã đảm bảo cung cấp hơn 6,53 tỷ kWh điện với độ tin cậy và chất lượng tốt nhất cho khách hàng, tăng 13,54% so với năm trước đó và trở thành một trong những đơn vị có sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng cao nhất cả nước; Tỷ lệ tổn thất điện năng của Công ty thực hiện giảm xuống còn 4,82%. 

Để tiếp tục giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, năm 2022, PC Thanh Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp, không ngừng nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng để đáp ứng tốt nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV