Phê duyệt chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Hải Long (Thái Bình)

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1370/QĐ-TTg ngày 9/11/2022 về chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hải Long nằm trong Khu Kinh tế Thái Bình thuộc địa bàn huyện Tiền Hải.

Theo quyết định, quy mô sử dụng đất của khu công nghiệp (KCN) là 296,97 ha, địa điểm tại các xã: Đông Trà, Đông Long và Đông Xuyên, thuộc địa bàn huyện Tiền Hải.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư phân kỳ đầu tư dự án, đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Thái Bình tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 và các quyết định điều chỉnh (nếu có), phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch phân khu xây dựng của khu công nghiệp Hải Long đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt.

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN Hải Long, huyện Tiền Hải.
Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 KCN Hải Long, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

 

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Hải Long do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng KCN Bảo Minh làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư là 2.213,988 tỷ đồng, trong đó vốn của chủ đầu tư là 338,7 tỷ  đồng, tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày Nhà nước bàn giao đất.

Thủ tướng yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án chỉ được triển khai dự án sau khi: Thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật và hoàn thành các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường.

KCN Hải Long nằm sát tuyến đường bộ ven biển, sông Trà Lý và nhiều tuyến đường trục nội bộ khu kinh tế nên có vị trí thuận lợi về giao thông cả đường bộ và đường thủy. Với vị trí địa lý thuận lợi 40 km đến Cảng Hải Phòng chỉ 50 phút; 25km đến Thành phố Thái Bình chỉ 35 phút; 130km đến Trung tâm thành phố Hà Nội chỉ 160 phút.

Đây sẽ là một trong những địa điểm đầu tư hấp dẫn mới tại Thái Bình cho các nhà đầu tư bên cạnh các KCN khác trong khu kinh tế như KCN Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy và KCN Tiền Hải, huyện Tiền Hải.

[Quảng cáo]

Hoàng Dương