Phó Thủ tướng yêu cầu cảnh báo kịp thời Dịch tả lợn Châu Phi

Đó là nội dung "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020-2025" vừa được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký phê duyệt tại Quyết định 972/QĐ-TTg.
Phó Thủ tướng yêu cầu cảnh báo kịp thời Dịch tả lợn Châu Phi
Phó Thủ tướng yêu cầu cảnh báo kịp thời Dịch tả lợn Châu Phi

 

Kế hoạch yêu cầu chủ động giám sát phát hiện sớm, cảnh báo, áp dụng kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP);

Bảo đảm áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh nhằm giảm thiểu tổn thất về kinh tế, hạn chế tác động xấu của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng, môi trường và các hoạt động thương mại động vật, sản phẩm động vật của Việt Nam.

Cụ thể hơn, Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu trên 90% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 2 năm đầu thực hiện Kế hoạch;

Trên 95% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 2 năm tiếp theo và trên 99% số xã, phường, thị trấn không có bệnh DTLCP trong 2 năm cuối thực hiện Kế hoạch;

Bên cạnh đó, xây dựng thành công ít nhất 500 có sở chăn nuôi lợn và 50 chuỗi sản xuất lợn, sản phẩm thịt lợn an toàn bệnh DTLCP, đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu lợn, sản phẩm thịt lợn;

Có 100% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 90% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa và 80% cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ áp dụng các biện pháp chăn nuôi lợn an toàn sinh học.

Đồng thời, xây dựng thành công ít nhất 2 phòng thí nghiệm quốc gia đạt an toàn sinh học cấp độ III và 2 cơ sở nuôi động vật sạch bệnh để phục vụ nghiên cứu, sản xuất vắc xin DTLCP và chẩn đoán, xét nghiệm bệnh có nguy cơ lây sang người;

Siết chặt quản lý đàn heo thông qua hoạt động giám sát, kiểm dịch.
Siết chặt quản lý đàn heo thông qua hoạt động giám sát, kiểm dịch.

 

Nghiên cứu các đặc điểm dịch tễ và đặc điểm vi rút gây bệnh DTLCP để có giải pháp phòng, chống phù hợp và hiệu quả; bước đầu nghiên cứu vắc xin phòng bệnh DTLCP, đáp ứng các yêu cầu về kiểm nghiệm, khảo nghiệm và đăng ký lưu hành theo quy định của pháp luật.

Kế hoạch đưa ra 13 nội dung gồm:

a). Chăn nuôi lợn an toàn sinh học;

b). Tổ chức nuôi tái đàn lợn;

c). Giám sát dịch bệnh;

d). Tiêu hủy lợn mắc bệnh;

đ). Kiểm soát vận chuyển, buôn bán lợn, sản phẩm từ lợn;

e). Quản lý giết mổ lợn và việc tiêu thụ các sản phẩm thịt lợn;

g). Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng;

h). Xây dựng vùng, cơ sở, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh;

i). Tăng cường năng lực chẩn đoán, xét nghiệm;

k). Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh DTLCP, vắc xin DTLCP;

l). Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi;

m). Hợp tác quốc tế;

n). Chính sách hỗ trợ.

Nam Sách