PTC2: Đẩy mạnh thực hiện truyền tải lưới điện thông minh

Thực hiện chủ trương phát triển lưới điện thông minh, PTC2 đẩy mạnh đầu tư, đổi mới, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại vào quản lý, vận hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đang quản lý vận hành 2.918km đường dây, theo kế hoạchđến hết năm 2019 Công ty sẽ tiếp nhận quản lý vận hành thêm 404 km đường dây, đưa tổng số km Công ty quản lý vận hành là  3.322 km đường dây 220 - 500kV.

Thực hiện chủ trương phát triển lưới điện thông minh của Tổng công ty truyền tải điện Việt Nam (EVNNPT), PTC2 đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào vận hành như: thực hiện đầy đủ và kịp thời triển khai ứng dụng các phần mềm ERP, PMIS, E - QLDA; Ứng dụng công nghệ sửa chữa, bảo dưỡng không cắt điện; triển khai hệ thống giám sát truyền dẫn và mạng WAN; ISO 27001 về quản lý an ninh thông tin trong công tác quản lý và vận hành trạm biến áp.

Bên cạnh đó, PTC2 cũng đã biên soạn và ban hành các quy trình vận hành và xử lý sự cố thiết bị phù hợp với chế độ thao tác xa của các Trung tâm vận hành xa và trạm biến áp không người trực, ban hành các quy định công tác bảo vệ an ninh, chống đột nhập, quy trình xử lý sự cố thiết bị thông tin…

Dự kiến, đến hết năm 2019, PTC2 sẽ hoàn thành đưa vào vận hành 5 Trạm biến áp không người trực. Trong đó Trạm 220kV Ngũ Hành Sơn và Trạm 220kV Hòa Khánh sẽ do TTVHX Ngũ Hành Sơn điều khiển. Trạm 220kV Đông Hà do TTVHX Phong Điền điều khiển. Trạm 220kV Quảng Ngãi và Trạm 220kV Dung Quất do TTVHX Dung Quất điều khiển. 

Đáng chú ý là PTC2 đã ứng dụng thiết bị bay không người lái, camera giám sát vào công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát vận hành đường dây truyền tải lưới điện thông minh, trạm biến áp không người trực, vệ sinh sứ online, định vị sự cố, giám sát dầu online, giám sát máy biến áp, quản lý thông tin bản đồ GIS, giám sát cảnh báo sét... để nâng cao khả năng truyền tải, độ tin cậy, ổn định hệ thống truyền tải điện và nâng cao năng suất lao động.

Riêng thiết bị bay hiện đại, PTC2 đã đặt mua thiết bị bay UAV Altura Zenith ATX 8 của hãng Aerialtronics (Hà Lan). Công ty giao cho phòng kỹ thuật trực tiếp quản lý, bảo quản và sử dụng, tổ chức triển khai các chuyến bay kiểm tra trên toàn tuyến đường dây truyền tải thuộc phạm vi quản lý của PTC2. Toàn bộ dữ liệu thu thập được trong quá trình kiểm tra đều được lưu trữ riêng phục vụ cho công tác ứng dụng thiết bị bay.

Hiện, PTC2 đang tổ chức triển khai công tác kiểm tra định kỳ ngày cho toàn bộ từng tuyến đường dây 220kV, 500kV, công tác này được thực hiện độc lập và song song với công tác kiểm tra định kỳ bình thường của các đội đường dây để đánh giá thêm hiệu quả của việc sử dụng thiết bị.  

PTC2 cũng đã đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin ổn định cho 278 thiết bị viễn thông chính phục vụ vận hành lưới điện truyền tải cũng như điều hành sản xuất của đơn vị. Công tác Thí nghiệm định kỳ (TNĐK) đã được PTC2 phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật 2 đã và đang thực hiện đồng thời PTC2 giao nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện xử lý các tồn tại phát hiện sau các đợt thí nghiệm hết bảo hành cũng như định kỳ.

Chính nhờ việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, những năm qua, mặc dù hệ thống truyền tải do PTC2 quản lý và vận hành luôn phải truyền tải với công suất cao từ Bắc vào Nam, đặc biệt trên hai đường dây (ĐZ) 500kV nhưng Công ty luôn hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải ổn định, tin cậy, an toàn.

Năm 2019, EVNNPT giao chỉ tiêu sản lượng truyền tải của PTC2 là 8.941 triệu kWh. . Để thực hiện tốt chủ đề “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống truyền tải điện quốc gia”, PTC2 đã giao nhiệm vụ cụ thể tới từng  đơn vị, trong đó tập trung đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động do Tổng công ty giao.

Thanh Tú