Quảng Bình: Thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sau thời gian phát động và tổ chức bình chọn ở cấp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc, Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) tỉnh Quảng Bình năm 2022 đã bình chọn được những sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn của tỉnh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng (ngoài cùng bên phải) tham quan các sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB năm 2022.

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã có 39 hồ sơ đề nghị tham gia bình chọn của các huyện, thị xã, thành phố, cụ thể phân theo địa bàn: huyện Bố Trạch có 11 sản phẩm và nhóm sản phẩm; huyện Lệ Thủy có 10 sản phẩm và nhóm sản phẩm; Thành phố Đồng Hới có 03 sản phẩm và bộ sản phẩm; huyện Quảng Ninh có 04 sản phẩm và nhóm sản phẩm; huyện Quảng Trạch có 06 sản phẩm và nhóm sản phẩm; huyện Minh Hóa có 01 sản phẩm; huyện Tuyên Hóa có 01 sản phẩm và nhóm sản phẩm; Thị xã Ba Đồn có 03 sản phẩm và nhóm sản phẩm.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại buổi họp Hội đồng bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh do đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bình chọn chủ trì mới đây, các thành viên Hội đồng bình chọn đã đánh giá cao chất lượng, mẫu mã và tiềm năng phát triển, thị trường tiêu thụ của các sản phẩm tham gia bình chọn. Hội đồng đã thống nhất bình chọn 38 sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh Quảng Bình năm 2022.

Thành viên Hội đồng bình chọn phát biểu tại buổi họp.

Nổi bật trong số này có một số sản phẩm đạt điểm bình chọn cao như: Cá bờm trắng của HTX sản xuất và chế biến thủy hải sản Vương Đoàn; bộ sản phẩm bánh xoài, tinh bột mình tinh, bột sắn dây Vân Di; bộ sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng, trà sắc xuân Tố Nga của Công ty TNHH Dịch vụ Vicodo; dầu lạc nguyên chất Nông Việt của Công ty TNHH Diến Hồng; nước mắm chay Tuấn Linh của HTX sản xuất nấm sạch và kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh...

Sau khi thảo luận, Hội đồng bình chọn đã chọn ra 16/39 sản phẩm có điểm bình chọn cao nhất để đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022 sẽ diễn ra tại tỉnh Nình Thuận trong tháng 8/2022.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Mạnh Hùng phát biểu kết luận tại buổi họp.

Ông Phan Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, việc bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh, cấp khu vực rất có ý nghĩa nhằm khuyến khích, thúc đẩy phát triển, đa dạng sản phẩm của các cơ sở sản xuất trong tỉnh. Trong đó công tác tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh, cấp khu vực giữ vai trò quan trọng.

Những hình thức hỗ trợ các cơ sở quảng bá sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ tại thị trường trong, ngoài tỉnh sẽ giúp nâng cao tầm quan trọng và tính thiết thực của cuộc bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh, cấp khu vực. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan và các địa phương có cơ chế hỗ trợ hợp lý để đầu tư mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm; đặc biệt là sự quan tâm đầu tư phát triển đối với một số sản phẩm được bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh và cấp khu vực, mang tính đặc trưng vùng miền riêng có của tỉnh Quảng Bình”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh.

Cảnh Hưng