Sở Công Thương Hà Nội: Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các cụm công nghiệp trên địa bàn

Thực hiện theo Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 liên quan các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Cụm công nghiệp và tại các cơ sở khám chữa bệnh; Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Sở Công Thương đã thành lập Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở Công Thương làm trưởng đoàn, phối hợp với UBND cấp huyện, cơ quan Báo chí, thông tấn triển khai việc kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Cụ thể, đoàn đã đến làm việc, kiểm tại 06 cụm công nghiệp và 01 doanh nghiệp tại cụm công nghiệp có số lượng công nhân lớn. Trong đó, cụm công nghiệp thị trấn Phùng do Công ty Cổ phần đầu tư DIA là chủ đầu tư và là đơn vị quản lý vận hành với 20 doanh nghiệp đang hoạt động và 1.700 công nhân. 

Cụm công nghiệp Từ Liêm có 116 doanh nghiệp đang hoạt động và 4.000 công nhân; cụm công nghiệp Thanh Oai, 33 doanh nghiệp đang hoạt động và 3.000 công nhân; cụm công nghiệp Ngọc Liệp, 24 doanh nghiệp đang hoạt động và 2.100 công nhân; cụm công nghiệp Quất Động 2, có 39 doanh nghiệp đang hoạt động với 2.200 công nhân; cụm công nghiệp Phú Thị có 38 doanh nghiệp đang hoạt động với 1.000 công nhân đang làm việc.

Tại đây đoàn kiểm tra đã phổ biến các nội dung về công tác phòng chống dịch trong tình hình hiện nay, các nhiệm vụ và yêu cầu phát triển sản xuất, không để dịch bệnh tấn công, làm gián đoạn chuỗi sản xuất, nghe báo cáo và kiểm tra thực tế về công tác triển khai phòng chống dịch của các đơn vị chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất. 

Đồng thời, tiếp thu những ý kiến từ phía các đơn vị về kết quả sản xuất kinh doanh, những vướng mắc khó khăn cần tháo gỡ, những phương án tổ chức đảm bảo sản xuất an toàn trong trong bối cảnh có dịch bệnh.

Cụ thể về công tác triển khai các biện pháp phòng chống dịch, cơ bản các doanh nghiệp sản xuất trong cụm công nghiệp đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch, thể hiện sự chủ động và coi tác động của dịch Covid-19 như là một yếu tố ngoại cảnh cần ứng phó, để có các phương án đảm bảo sản xuất trong mọi tình huống, kể cả phương án cách ly tại nhà máy, vừa sản xuất vừa cách ly tại nhà máy.

Hiện tại, các công ty đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, cụm CN, các doanh nghiệp đã triển khai phun khử khuẩn tại các nơi làm việc, yêu cầu đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với công nhân, chuyên gia, người ra vào nhà máy, giữ khoảng cách, hạn chế nói chuyện và không tụ tập đông người thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, bố trí các tấm chắn ngăn giọt bắn và thực hiện đảm bảo phòng, chống dịch bệnh tại khu vực ăn uống tập thể của công nhân.

Tại buổi làm việc, Sở Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện đúng về chính sách đối với người lao động thuộc diện phải cách ly theo quy định, giữ 100% lương đối với các vị trí làm các công việc có thể thực hiện Online tại nhà và 60-70% lương đối với các vị trí công nhân thao tác trên dây chuyền phải nghỉ cách ly nhưng không thấp hơn lương tối thiểu vùng… Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp chủ động xây dựng phương án, kịch bản vẫn sản xuất trong trường hợp nhà máy bị phong tỏa, cách ly, lấy nhà máy là nơi cách ly và ổn định sản xuất. 

Ông Đàm Tiến Thăng
Ông Đàm Tiến Thắng - PGĐ Sở Công thương Hà Nội phát biểu tại buổi kiểm tra

Trong những trường hợp cần thiết cho phép doanh nghiệp thực hiện phương án, kịch bản phong tỏa vẫn đảm bảo sản xuất an toàn đã xây dựng. Phương án, kịch bản cần tổng thể và đồng bộ, có sự phối hợp và hỗ trợ của các đơn vị, chính quyền cơ sở trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm sinh hoạt,... để đảm bảo việc ăn ở, sản xuất tại nhà máy của các doanh nghiệp.

Đoàn yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ", kịp thời ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc khoanh vùng, điều tra, truy vết những trường hợp liên quan đến các ca bệnh.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn cũng ghi nhận các thông tin về sản xuất, đề xuất, kiến nghị của các doanh nghiệp và tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép: ổn định, phát triển sản xuất và phòng, chống dịch Covid-19.

PT