Tăng cường phối hợp trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu

Vừa qua, Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa và Công ty Xăng dầu Phú Khánh đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Chương trình phối hợp 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022 Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa và Công ty xăng dầu Phú Khánh đã thường xuyên trao đổi những vấn đề, nội dung của Chương trình phối hợp để triển khai thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Bên cạnh đó, Cục đã thường xuyên tổ chức quán triệt cho các đơn vị trực thuộc để nắm bắt nội dung của Chương trình phối hợp, gắn với sinh hoạt giao ban công tác, luôn đôn đốc, quán triệt các đơn vị trực thuộc, căn cứ nội dung Chương trình phối hợp, chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và chức năng, nhiệm vụ được giao từng đơn vị có trách nhiệm tham mưu, thông tin kịp thời về tình hình thị trường xăng dầu.

Ông Phạm Ngọc Sơn – Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa và ông Dương Đình Long - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty xăng dầu Phú Khánh đồng chủ trì hội nghị.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức kiểm tra, xử lý và hỗ trợ Công ty Xăng dầu Phú Khánh trong công tác quản lý hệ thống phân phối và bảo vệ thương hiệu.

Tại hội nghị, Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa và Công ty xăng dầu Phú Khánh cũng đã thảo luận sôi nổi các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực xăng dầu và khí nhằm tìm ra các giải pháp tháo gỡ để thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong thời gian tới.

Hội nghị cũng đã tổ chức phổ biến một số quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí do Đồng chí Kiều Dương – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách – Pháp chế, Tổng cục QLTT truyền đạt, hướng dẫn.

Bế mạc tại hội nghị, Ông Phạm Ngọc Sơn – Quyền Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Khánh Hòa đề nghị trong thời gian tới tiếp tục duy trì việc trao đổi thông tin về diễn biến, tình hình hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường; công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp; tăng cường hơn nữa mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đơn vị để nắm bắt cụ thể hơn về tình hình thực tiễn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm xây dựng các kế hoạch thanh tra, kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

6 tháng đầu năm 2022, Cục đã thanh tra, kiểm tra 29 cơ sở trong lĩnh vực xăng dầu, khí, phát hiện 04 trường hợp vi phạm. Đã thu nộp ngân sách hơn 112 triệu đồng; tạm giữ 420 vỏ bình H-GAS loại 12 kg để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật; thực hiện 1.470 lượt giám sát, ký cam kết 186 cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Dương Hoàng