Thái Nguyên: Thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty TNHH Vũ Tấn

Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên vừa công bố Quyết định số 230/QĐ-CQLTT ngày 11/11/2022 về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Vũ Tấn

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt theo Quyết định số 2663/QĐ-BCT ngày 25/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ngày 18/11/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Vũ Tấn.

Đoàn thanh tra Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 230/QĐ-CQLTT ngày 11/11/2022 về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Vũ Tấn, địa chỉ: Xóm Phố Trào, xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên và bắt đầu thanh tra trực tiếp tại Công ty.

kinh doanh xăng dầu
Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Vũ Tần

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên là đại diện lãnh đạo cơ quan chủ trì cuộc thanh tra.

Theo Quyết định Đoàn thanh tra gồm 04 thành viên do ông Nguyễn Tất Thắng, Phó trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng đoàn. Đoàn thanh tra sẽ thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong 10 ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra; kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến 31/10/2022.

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, ông Nguyễn Tất Thắng - Trưởng đoàn thanh tra thông qua chương trình làm việc, công bố Quyết định thanh tra số 230/QĐ-CQLTT và đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng được thanh tra; lịch làm việc của Đoàn thanh tra; quy chế phát ngôn, bảo mật trong quá trình thanh tra; đề nghị Công ty TNHH Vũ Tần bố trí nơi làm việc; cử người làm đầu mối nhằm cung cấp hồ sơ cho Đoàn thanh tra, cũng như mời các đối tượng có liên quan để làm việc trực tiếp với Đoàn thanh tra và trao đổi những công việc khác liên quan nội dung thanh tra. Tiếp theo đó, Ông Ngô Quốc Cường, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế đã công bố Quyết định giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo quy định.

kinh doanh xăng dầu
Thanh tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH Vũ Tấn

Quy trình thực hiện Công bố Quyết định thanh tra được thực hiện nghiêm theo đúng quy định tại Thông tư 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra chính phủ về việc quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Nguyễn Hoàng Bắc - Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên nêu rõ đây là cuộc thanh tra theo kế hoạch hằng năm được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt, đề nghị đối tượng thanh tra là Công ty TNHH Vũ Tần cung cấp hồ sơ, tài liệu chính xác, kịp thời theo kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến 31/10/2022 và phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan, trung thực, đúng quy trình, trình tự của một cuộc thanh tra, tác phong phong làm việc đúng mực và tuân thủ nghiêm về mặt bảo mật thông tin trong quá trình tiến hành thanh tra tại Công ty khi chưa có Kết luận chính thức của người có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra. Ngoài ra, ông Nguyễn Hoàng Bắc yêu cầu người được giao nhiệm vụ giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo đúng nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 236/QĐ-CQLTT ngày 15/11/2022 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên và có báo cáo đầy đủ theo quy định và đột xuất nếu có yêu cầu.

Đại diện Công ty TNHH Vũ Tần thay mặt đơn vị tiếp thu quyết định thanh tra, đơn vị sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi, phối hợp với với Đoàn thanh tra. Đơn vị sẽ cung cấp hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan đến nội dung thanh tra đầy đủ, kịp thời cho Đoàn thanh tra theo quy định.

Nguyên Vỵ