Than Thống Nhất: Tiến tới mục tiêu thông minh hóa trong sản xuất

Hoạt động nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các mô hình sáng tạo của đội ngũ CNCB Công ty Than Thống Nhất - TKV trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, năng suất lao động và hiệu quả SXKD.

Nhằm từng bước hiện đại hóa mỏ than, tiến tới mục tiêu thông minh hóa trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, phát huy tối đa hiệu suất lao động, Ban lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất luôn chủ động, sẵn sàng đầu tư, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào SXKD.

Thiết thực triển khai Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 11/01/2017 của Đảng ủy Than Quảng Ninh “về đẩy mạnh công tác khoa học công nghệ trong SXKD”, Nghị quyết số 19-NQ/ĐU, ngày 02/3/2017 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn về tập trung lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng Cơ giới hoá, Tự động hoá, Tin học hoá vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả SXKD giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngay từ những ngày đầu năm, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, các phòng ban chuyên môn đã tích cực chuyển đổi công nghệ, phong trào nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật được lan tỏa theo hướng đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá khai thác than hầm lò. Đẩy mạnh áp dụng tự động hoá các tuyến băng tải chính trong lò nhằm tối ưu hoá số lượng công nhân vận hành, giảm thiểu sự cố thiết bị ảnh hưởng đến sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao mức độ an toàn cho người và thiết bị.

Triển khai xây dựng phòng điều khiển giám sát điều độ tập trung hiện đại tại mặt bằng +41. Đầu tư thực hiện các hệ thống tự động hoá trọng tâm như: giám sát an toàn khí mỏ kết hợp với thông gió mỏ tự động, tự động hoá điều khiển giám sát hầm bơm trung tâm; tự động hoá các khâu điều khiển và giám sát mạng cung cấp điện mỏ hầm lò; tự động hoá trong khâu vận tải mỏ hầm lò; giám sát điều khiển tập trung hệ thống bơm khí nén;…

Chỉ tính riêng trong năm 2020, Công ty đã xét duyệt 303 sáng kiến (trong đó có 60 sáng kiến cấp Công ty và 243 sáng kiến cấp tiểu ban). Có thể khẳng định, hoạt động nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các mô hình sáng tạo của đội ngũ CNCB Công ty Than Thống Nhất - TKV trong những năm vừa qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, mang ý nghĩa thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng, năng suất lao động và hiệu quả SXKD.

 

Hà Anh