Thủy điện An Khê – Ka Nak sôi nổi thi đua, đảm bảo sản xuất điện an toàn, tin cậy

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”…, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo từ những kết quả đạt được, tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak đồng lòng, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công tác thi đua, khen thưởng, tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2024 được xác định là năm bản lề trong hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025, với khẩu hiệu “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam”, toàn thể Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (Thủy điện An Khê – Ka Nak) sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua lao động, sản xuất phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch 05 năm. Qua đó tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954-21/12/2024) của Tổng Công ty Phát điện 2.

Cụ thể ngay từ đầu năm 2024, công tác Thi đua - Khen thưởng đã được Thủy điện An Khê – Ka Nak triển khai, phát động sâu rộng trong toàn đơn vị thu hút toàn thể CBCNV sôi nổi đăng ký, hưởng ứng phong trào thi đua của các cấp.

CBCNVC Thủy điện An Khê - Na Nak sôi nổi thi đua lao động
CBCNV Thủy điện An Khê – Ka Nak hăng say lao động, sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua.

Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, xây dựng đoàn thể vững mạnh Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết mọi hoạt động thi đua – khen thưởng tại Thủy điện An Khê – Ka Nak đều lấy việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, trở thành động lực phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Công ty đặc biệt chú trọng các phong trào như thi đua thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành các nhà máy điện phấn đấu hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch của EVNGENCO2 giao; thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo; Thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch sửa chữa lớn và duy tu bảo dưỡng các nhà máy; Nghiên cứu, phát triển và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; tăng cường quản trị doanh nghiệp đảm bảo tăng doanh thu, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động;

Đồng thời Công ty triển khai thi đua thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho vùng hạ du, đặc biệt vận hành các hồ chứa đảm bảo an toàn, ổn định và đúng quy định; Thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tham nhũng…

Với phương châm “Cả hệ thống chính trị làm công tác thi đua, khen thưởng”, trên cơ sở kết quả và thành tích của phong trào thi đua năm 2023, các cấp Đảng ủy, chính quyền, lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể, các phòng/phân xưởng, bộ phận chuyên môn và toàn thể CBCNV trong Công ty đã sôi nổi tích cực hưởng ứng.

Cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế từng đơn vị, phong trào thi đua của Thủy điện An Khê – Ka Nak đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời hiệu ứng tích cực từ các phong trào đã tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân Công ty không ngừng lao động sáng tạo, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển vững mạnh, toàn diện của đơn vị.

Bằng sự nỗ lực hết mình, tinh thần đoàn kết cao độ, vượt qua khó khăn thách thức, năm 2023 Thủy điện An Khê – Ka Nak đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể năm 2023 Công ty đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng cờ thi đua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc. Bên cạnh đó, 7 tập thể và hơn 90/148 cá nhân của Công ty cũng nhận được các danh hiệu phần thưởng các cấp.

Qua các phong trào thi đua từ cấp cơ sở, đã xuất hiện những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực công tác. Những tấm gương tiêu biểu, những nhân tố điển hình, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như nhiệm vụ chính trị của Công ty. Phong trào thi đua đã trở thành nét đẹp văn hóa vốn quý của Thủy điện An Khê – Ka Nak, giúp phát huy trí tuệ tập thể, khơi dậy động lực, khuyến khích toàn thể người lao động trong đơn vị hăng hái thi đua lao động, góp phần xây dựng và phát triển Công ty ngày càng bền vững.

Thu Hoài - Phương Hiền