Thủy điện An Khê – Ka Nak ký kết tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hồ đập

Chiều 15/9/2023, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak (Thủy điện An Khê – Ka Nak) và Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn công trình đập - hồ chứa thủy điện.

Trước sự chứng kiến của các bên liên quan, Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai và Lãnh đạo Thủy điện An Khê – Ka Nak cùng thống nhất ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn công trình đập hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nak.

Thủy điện An Khê - Ka Nak ký kết phối hợp với Công an Gia Lai
Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai và Lãnh đạo Thủy điện An Khê – Ka Nak ký kết Kế hoạch phối hợp về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn công trình đập hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nak

Thực tế nhiều năm qua, thực hiện quy chế phối hợp, Công an tỉnh Gia Lai và  Thủy điện An Khê – Ka Nak luôn thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch…

Công an tỉnh Gia Lai còn thường xuyên tham vấn, hướng dẫn cấp ủy, lãnh đạo Thủy điện An Khê – Ka Nak thực hiện tốt công tác quản lý CBCNV; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, không để địch móc nối, lôi kéo, mua chuộc; rà soát, bố trí cán bộ làm việc ở những vị trí quan trọng, thiết yếu cơ mật, bảo đảm đúng quy định về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn... Kết quả trong khu vực Thủy điện An Khê – Ka Nak quản lý không để sảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự

Phát biểu tại Hội nghị phối hợp Thượng tá Nguyễn Trường Chinh – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Việc ký kết kế hoạch phối hợp lần này nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa hai đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn đập, hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nak tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của Công ty; Đồng thời, chủ động trong công tác phối hợp, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan xảy ra tại công trình đập, hồ chứa cũng như đảm bảo vận hành an toàn, ổn định các nhà máy…

lãnh đạo Công an Gia Lai phát biểu tại Hội nghị phối hợp với Thủy điện An Khê - Ka Nak
Thượng tá Nguyễn Trường Chinh – Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phát biểu tại Hội nghị

Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Gia Lai đồng thời cho biết thêm việc triển khai ký kết kế hoạch phối hợp còn góp phần tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn đập hồ chứa thủy điện; nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức bảo vệ của CBCNV và nhân dân xung quanh khu vực Thủy điện An Khê – Ka Nak…

Tại Hội nghị, ông Đỗ Đức Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thủy điện An Khê – Ka Nak nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của công trình thủy điện An Khê – Ka Nak. Theo ông Hoài việc đảm bảo an ninh, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy thủy điện của Công ty có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và đời sống nhân dân khu vực Nam miền Trung - Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai.

Phó giám đốc Thủy điện An Khê - Ka Nak phát biểu tại Hội nghị
Ông Đỗ Đức Hoài – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thủy điện An Khê – Ka Nak phát biểu tại sự kiện.

Phó Giám đốc An Khê – Ka Nak đồng thời cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, đặc biệt là Công an tỉnh Gia Lai trong những năm qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho tập thể CBCNV Công ty hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu kinh tế và nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao.

Để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn liên tục ổn định nhằm phục vụ tốt hơn cho công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, Lãnh đạo và CBCNV Thủy điện An Khê – Ka Nak mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả Công an tỉnh Gia Lai đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định góp phần phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ông Đỗ Đức Hoài cũng khẳng định, để triển khai một cách có hiệu quả, sau khi ký kết, Thủy điện An Khê – Ka Nak sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện, quán triệt tới toàn thể CBCNV nội dung của kế hoạch, đảm bảo hiểu, nắm chắc, nhất là về mục đích và những vấn đề mang tính nguyên tắc, tạo tiền đề cho việc tổ chức, triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Lãnh đạo Công ty cũng cho biết sẽ phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Gia Lai trong việc xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể đối với từng nội dung phối hợp của kế hoạch để phù hợp với từng nội dung công việc và tình hình thực tế. Định kỳ hai đơn vị sẽ tổ chức sơ kết đánh giá đúng tình hình, kết quả công tác phối hợp đã đạt được, kịp thời rút kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự trong thời gian tiếp theo.

Thu Hoài - Ng.Cường