Thủy điện An Khê - Ka Nak tăng cường chuyển đổi số

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các lĩnh vực hoạt động đã giúp Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak nâng độ hoàn thiện cho hệ thống quản lý, thiết bị qua đó khai thác, tối ưu các nguồn lực, nâng cao hiệu quả SXKD.

Xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua Thủy điện An Khê – Ka Nak luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Không chỉ tạo ra một môi trường làm việc năng động, sáng tạo tại đơn vị, việc đẩy mạnh chuyển đổi đồng thời giúp Công ty luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do EVNGENCO2 giao.

Đại diện Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết, công tác chuyển đổi số đã được đơn vị triển khai áp dụng triệt để vào hầu hết các lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh của đơn vị, nhờ vậy, Công ty luôn bảo đảm dây chuyền sản xuất điện hoạt động ổn định, an toàn, tin cậy, cải thiện điều kiện làm việc, giảm chi phí sản xuất - kinh doanh và tăng năng suất lao động.

hình ảnh về chuyển đổi số tăng cường giải pháp kỹ thuật tại Thủy điện An Khê - Ka Nak
Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý vận hành, sửa chữa, sản xuất kinh doanh tại Thủy điện An Khê – Ka Nak

Công ty đã số hóa đồng bộ hệ thống thiết bị các nhà máy trên phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS (tổng hợp, hệ thống hóa thông tin của thiết bị như cấu tạo, thông số kỹ thuật, chức năng, nguyên lý làm việc, tình trạng vận hành theo thời gian…) giúp phân tích, đề ra và thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành, sản xuất hợp lý.

Thủy điện An Khê - Ka Nak đồng thời áp dụng phần mềm Giám sát thông số phục vụ công tác quản lý vận hành nhà máy trên thiết bị di động (Laptop, Smart Phone) để giúp các thành viên liên quan trong Công ty chủ động nắm bắt nhanh các thông tin cần thiết phục vụ điều hành sản xuất, công tác phòng chống lụt bão...

Các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa được Thủy điện An Khê – Ka Nak thực hiện bằng phương pháp quản trị tiên tiến RCM (Reliability Centered Maintenace - sửa chữa tập trung vào độ tin cậy). Việc phân tích đánh giá RCM dựa trên các phân tích chế độ sự cố và hiệu quả kinh tế bao gồm: Xác suất sự cố và tính toán độ tin cậy của hệ thống, xác định các nhiệm vụ bảo trì thích hợp để giải quyết từng chế độ hư hỏng và hậu quả của nó, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý vận hành các tổ máy.

Đặc biệt, phương pháp quản trị tiên tiến RCM này đã giúp Công ty khắc phục được nhiều khiếm khuyết trên hệ thống thiết bị, hoàn thành sửa chữa lớn vượt tiến độ 2 tổ máy H1, H2 năm 2022, đảm bảo độ tin cậy và vận hành sản xuất điện an toàn, năng suất.

Hơn thế từ ứng dụng khoa học kỹ thuật tại Thủy điện An Khê – Ka Nak cũng đã đào tạo được lực lượng CBCNV, người lao động có khả năng làm chủ thiết bị công nghệ, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật khi được giao.

Kết quả năm 2022, Thủy điện An Khê – Ka Nak sản xuất được 938,92 triệu kWh điện, cao hơn 62,72% sản lượng được giao, đây cũng là sản lượng cao nhất từ trước đến nay của Công ty.

Thời gian tới, Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak cho biết sẽ tích cực phát huy những thành tựu đã đạt được, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, khai thác triệt để hiệu quả tối ưu của môi trường số, góp phần thực hiện tốt cuộc cách mạng 4.0, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững.

Th. Hoài