Thủy điện Thác Mơ: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số nâng cao năng lực quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Từ khá sớm để tối ưu hóa sản xuất Công ty CP Thủy điện Thác Mơ -Tổng Công ty Phát điện 2 (Thủy điện Thác Mơ) tích cực nghiên cứu, đẩy mạnh số hóa trong sản xuất nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực. Trong xu thế của CMCN 4.0 Công ty tiếp tục phát triển đề tài“Áp dụng công nghệ 3D, Công nghệ thực tế hỗn hợp (Mixed Reality) và Dụng cụ hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực”, từ đó tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành.

Những mô hình của Thủy điện Thác Mơ được phát triển trên nền tảng ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT), dữ liệu đám mây, phân tích dữ liệu...

Những giải pháp này cũng là đề tài đoạt giải nhì cuộc thi “Đổi mới sáng tạo trong công tác Đào tạo phát triển nguồn nhân lực” trong Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) năm 2020 – 2021, từ ý tưởng sáng tạo, cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả trong công việc do anh Cao Bửu Quốc Duy, công tác tại Đội Thiết bị Điện - Trung tâm Dịch vụ và Sửa chữa Cơ Điện Thủy điện Thác Mơ.

Sau ứng dụng, Thủy điện Thác Mơ cho biết, đề tài đã mang lại những hiệu quả thực tế trong công tác đào tạo, quản lý vận hành, những Giải pháp này cũng được EVNGENCO 2 gửi đi tham dự ý tưởng về chuyển đổi số của EVN.

mô hình ứng dụng 3D tại Thủy điện Thác Mơ
Ứng dụng công nghệ 3D để thực hiện mô hình hóa cụm chi tiết dao cách ly 13,8 kV phục vụ học tập và nghiên cứu tại Thủy điện Thác Mơ.

Thực tế trước kia, việc học tập, nghiên cứu tại Thủy điện Thác Mơ đều thông qua bản vẽ trên giấy, và đa phần các chi tiết thực tế của thiết bị chỉ được nhìn thấy, tiếp xúc khi đến kỳ sửa chữa lớn thiết bị… dẫn đến việc đào tạo mất nhiều thời gian, chưa thực sự hiệu quả.

Với ứng dụng công nghệ 3D, công nghệ thực tế hỗn hợp MR (Mixed Reality) thì các hệ thống với nhiều thành phần và phức tạp mức độ phức tạp cao như máy phát điện thủy lực, máy cắt, dao cách ly.v.v., được mô phỏng rõ ràng đến từng chi tiết; chuỗi thao tác vận hành, sửa chữa theo kịch bản chuyên môn có sẵn được mô phỏng trên máy tính với đồ họa có khả năng xoay 3600 sinh động, giúp việc học tập, nghiên cứu của cán bộ công nhân viên khoa học, trực quan và hiệu quả cao hơn qua đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ứng dụng công nghệ 3D và Animation để thực hiện mô hình hóa và mô phỏng quá trình đóng cắt
Ứng dụng công nghệ 3D và Animation để thực hiện mô hình hóa và mô phỏng quá trình đóng cắt tiếp điểm chính máy cắt khí SF6 -110 kV

Song song với việc học tập nghiên cứu, các ứng dụng công nghệ số này tại Thủy điện Thác Mơ còn mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác sản xuất. Cụ thể trong công tác sữa chữa phòng ngừa như: khi máy cắt SF6 110 kV trong quá trình hoạt động, phát sinh khiếm khuyết; ứng dụng công nghệ 3D và Animation sẽ thực hiện mô hình hóa và mô phỏng quá trình đóng cắt tiếp điểm chính máy cắt, qua đó hội đồng kỹ thuật có thể phân tích được chi tiết nào là xung yếu; triển khai kế hoạch thay thế trước khi thiết bị sự cố… Kết quả đạt được là nâng cao độ tin cậy thiết bị, đảm bảo vận hành an toàn phát điện trong thị trường điện cạnh tranh.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ AI để xây dựng Trợ lý ảo, AI giúp công việc truy xuất dữ liệu, phối hợp giữa các phần mềm, ứng dụng để hỗ trợ nhân viên sửa chữa và vận hành tại Nhà máy thực hiện công việc dựa trên nền tảng PMIS của EVN, công nghệ Thực tế hỗn hợp MR (Mixed Reality) và Công nghệ Dụng cụ hỗ trợ (Hololens, smartphone v.v...).

Còn với sự hỗ trợ từ công nghệ Dụng cụ hỗ trợ người công nhân sửa chữa hoặc vận hành thiết bị tại Thủy điện Thác Mơ biết được chính xác công việc cần phải thực hiện theo trình tự của quy trình đã được biên soạn, tránh được các sai lầm trong quá trình thao tác, lắp đặt hoặc sửa chữa từ đó nâng cao năng suất lao động, tăng độ tin cậy, an toàn trong sản xuất và vận hành.

Q. Duy – L.Hòa