Thủy điện Trung Sơn: Nỗ lực cao nhất để hoàn thành kế hoạch năm 2023

Sát sao, chủ động theo dõi tình hình thủy văn, lượng mưa trong lưu vực hồ chứa…, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) đang nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) cho biết dự báo 2 tháng cuối năm 2023 lưu lượng nước về hồ tiếp tục giảm thấp, đây sẽ là thách thức lớn với đơn vị trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

hồ Thủy điện Trung Sơn
Hồ chứa Thủy điện Trung Sơn dưới mực nước chết 150m (tháng 04/2023)

Năm 2023, Nhà máy Thủy điện Trung Sơn được Tổng công ty Phát điện 2 giao sản lượng điện sản xuất kế hoạch năm 2023 là 829 triệu kWh đồng thời các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, đảm bảo an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, năm 2023 tiếp tục là một năm đầy khó khăn thách thức với Thủy điện Trung Sơn, khu vực Nhà máy nắng nóng kéo dài, lưu lượng trung bình về hồ thủy điện Trung Sơn thấp hơn rất nhiều so với trung bình nhiều năm... Thậm chí từ tháng 1 đến tháng 07/2023, hồ chứa Thủy điện Trung Sơn liên tục vận hành với mực nước chết dưới 150m.

Trực vận hành tại Thủy điện Trung Sơn
Phân xưởng Vận hành  Thủy điện Trung Sơn luôn phải căng mình, nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn tin cậy và hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, kinh tế kỹ thuật được giao.

Một khó khăn nữa của đơn vị được chỉ ra là lực lượng nhân viên vận hành, sửa chữa của Thủy điện Trung Sơn còn ít, hiện đang thiếu hụt một số chức danh. Vì thế cán bộ công nhân viên Phân xưởng Vận hành phải căng mình, nỗ lực nhiều hơn nữa để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn tin cậy và hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, kinh tế kỹ thuật được giao.

Trước những khó khăn thách thức, Ban lãnh đạo Thủy điện Trung Sơn, các Phòng /Phân xưởng luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao, chủ động theo dõi tình hình thủy văn, lượng mưa trong lưu vực hồ chứa để nắm bắt và dự báo lưu lượng nước về hồ đồng thời phối hợp chặt chẽ và thông tin thường xuyên đến các đơn vị liên quan và các cấp có thẩm quyền để đưa ra các phương án sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả, không để thiếu nước cho các mục đích dân sinh, kinh tế của khu vực hạ du lòng hồ.

Tính đến ngày 25/10/2023, sản lượng điện sản xuất của Thủy điện Trung Sơn là 636,7 triệu kWh (đạt 76,8% kế hoạch năm 2023). Điều này đặt ra thách thức lớn với đơn vị trong 2 tháng cuối năm.

Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn cho biết trong 2 tháng cuối năm 2023, quyết tâm, nỗ lực cao nhất, đảm bảo vận hành nhà máy ổn định, an toàn, nâng cao hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023

Trung Sinh