Chuyển đổi số Thủy điện Trung Sơn hiệu quả từ đấu thầu qua mạng

Tăng cường chuyển đổi số từ khi áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng, các quy trình Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) đều được điện tử hóa, tài liệu được mẫu hóa, công tác đấu thầu trở nên đơn giản, nhanh chóng, chính xác và thuận tiện hơn.

So với trước đây, khi doanh nghiệp thực hiện đấu thầu truyền thống, phải in ấn các loại hồ sơ đấu thầu…phương thức đấu thầu qua mạng giúp giảm lãng phí về thời gian và tiền bạc cho cả chủ đầu tư và các nhà thầu. Công cụ hiệu quả này giúp loại bỏ các tiêu cực, tham nhũng, đồng thời tiết giảm mạnh mẽ chi phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước, mang lại lợi ích toàn diện cho doanh nghiệp.

Hiện 100% các gói thầu được Thủy điện Trung Sơn đăng tải và thực hiện đấu thầu qua mạng, giúp quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra công khai, minh bạch và công bằng.

Thực tế triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng năm 2023 (đã được Tổng công ty phát điện 2 phê duyệt) đến hết tháng 9, với đấu thầu qua mạng Thủy điện Trung Sơn đã thực hiện phê duyệt được tổng cộng 12 đợt lựa chọn nhà thầu với 40 gói thầu, trong đó: thầu xây lắp là 8 gói; thầu dịch vụ và mua sắm hàng hóa là 25 gói; 7 gói thầu tư vấn và đào tạo. Một số gói thầu quan trong liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp hạng mục “Xử lý và bổ sung gia cố tổng thể hạ lưu đập khu vực V” cũng đang được doanh nghiệp gấp rút triển khai thi công đúng kế hoạch.

100% các gói thầu của Thủy điện Trung Sơn là đấu thầu qua mạng
Với phương thức đấu thầu qua mạng tại Thủy điện Trung Sơn, các mục tiêu quan trọng trong đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả đều đạt được.

Thủy điện Trung Sơn luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước, EVN, EVNGENCO2 trong quá trình lựa chọn Nhà thầu, từ việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đến tổ chức đấu thầu… lựa chọn các Nhà thầu đủ năng lực về tài chính và kinh nghiệm, thực hiện các gói thầu đúng tiến độ, hiệu quả và tỷ lệ tiết kiệm trong đấu thầu luôn đạt >10%.

Trong tháng 10/2023, Thủy điện Trung Sơn cho biết có kế hoạch mở lớp đào tạo cho các cán bộ chuyên môn thường xuyên liên quan đến công tác đấu thầu tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kịp thời nắm bắt được các quy định mới liên quan đến công tác đấu thầu đặc biệt là đấu thầu qua mạng và nắm rõ một số lưu ý quan trọng khi thực hiện hồ sơ.

Dù vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện, nhưng phải nói lợi ích từ đấu thầu qua mạng là rất lớn, được minh chứng bằng hiệu quả thực tế tại Thủy điện Trung Sơn, các mục tiêu trong đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả đều đạt được.

Minh Tiến