[Tin ảnh]: Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020

Ngày 11/8/2020, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.

tổng kết chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa, hải đả0

Hội nghị nhằm tổng kết, chia sẻ các kinh nghiệm hoạt động trong thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 30/6/2015 của Thủ tướng chính phủ. Đồng thời đề xuất về phương hướng phát triển mới trong giai đoạn tiếp theo 2021-2025.

hội nghị phát triển thương mại miền núi
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu khai mạc Hội nghị 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã có bài phát biểu đánh giá Chương trình qua 5 năm thực hiện trên các mặt sản xuất, phân phối và tiêu dùng trên các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Ngay sau đó, bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 của ngành Công Thương.

Sau khi nghe Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 của ngành Công Thương và phiên thảo luận chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình triển khai Chương trình; đại biểu các Bộ, Ban ngành Trung ương và địa phương, doanh nghiệp đã có những đánh giá về các hoạt động trong 5 năm của Chương trình trên các lĩnh vực:

(i) Kết nối và thu hút được các thương nhân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động thu mua, quảng bá sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản của khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo;

(ii) Đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ hàng hóa là lợi thế của địa phương thông qua hệ thống phân phối trên thị trường nội địa và quốc tế;

(iii) Rà soát, đánh giá xác định các mặt hàng có lợi thế, xây dựng bộ tiêu chí xác định các mặt hàng có lợi thế phát triển tại các địa phương;

(iv) Xây dựng mô hình phân phối đặc thù phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng tại một số huyện đảo;

(v) Tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng;

(vi) Bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tiểu thương hoạt động kinh doanh tại địa phương;

(vii) Nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống chính sách, cơ chế thương mại đặc thù với một số huyện đảo, xã đảo; (viii) Nghiên cứu, xây dựng đề án kết nối hạ tầng thương mại giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo với thị trường cả nước.

tổng kết chương trình phát triển thương mại miền núi vùng sâu vùng xa, hải đả0
Bà Lê Việt Nga - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương đã báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 của ngành Công Thương

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu, diễn giả đã đóng góp ý kiến và đề xuất phương hướng, mục tiêu và giải pháp thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong giai đoạn tiếp theo 2021-2030, hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo nhằm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa các vùng miền, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020:

phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020.

Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020

Ban tổ chức Hội nghị đã đảm bảo giãn cách; tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid-19
Ban tổ chức Hội nghị đã đảm bảo giãn cách; tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 của ngành Công Thương

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 của ngành Công Thương
Đại diện các địa phương tham luận tại Hội nghị

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 – 2020 của ngành Công Thương

 Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020

 Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020

 Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020

 Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020

 Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020
Các diễn giả thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình triển khai Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải tham quan khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của các vùng miền 

Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020.

Hội nghị Tổng kết Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015-2020.
Các địa phương trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của vùng miền. Đây là kết quả trong 5 năm thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong giai đoạn 2015-2020 của ngành Công Thương
Hoàng Hòa - Huy Thắng (ảnh)