Toàn văn Quyết định phê duyệt Quy hoạch điện VIII

Ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 500/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Tạp chí Công Thương trân trọng giới thiệu toàn văn Quy hoạch điện VIII.