Tổng công ty VEAM: Lên kế hoạch lợi nhuận 5-8%/năm giai đoạn 2021-2025

HĐQT Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM) vừa ban hành kế hoạch SXKD trung hạn giai đoạn 2021-2025. Năm cơ sở để tính tốc độ tăng trưởng là năm 2022. Theo kế hoạch, các chỉ tiêu hợp nhất, giá trị sản lượng và doanh thu sản xuất tăng trưởng bình quân 8-10%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 5-8%/năm.

Kế hoạch lợi nhuận tăng trưởng 5-8%/năm

Về chỉ tiêu hợp nhất (bao gồm các công ty con), giá trị sản lượng và doanh thu sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 8-10%/năm. Lợi nhuận sau thuế tăng bình quân 5-8%/năm.

Năm 2022, Tổng công ty VEAM đặt mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp hợp nhất 3.346 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với thực hiện năm trước. Chỉ tiêu kinh doanh bao gồm doanh thu 9.573 tỷ đồng, lãi sau thuế 5.137 tỷ đồng, giảm lần lượt 4% và 16,4%. Theo kế hoạch 2021-2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 18.854 tỷ đồng, tổng doanh thu 50.764 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế 27.992 tỷ đồng.

Tổng công ty VEAM
Các thiết bị chính tren dây chuyền lắp ráp động cơ 100-400HP (diesel)

Còn tại Công ty mẹ, VEAM đặt mục tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế tăng trưởng bình quân với mức lần lượt 6-7%/năm và 5-8%/năm. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, tổng giá trị sản xuất công nghiệp sẽ đạt 3.619 tỷ đồng, tổng doanh thu 33.563 tỷ đồng, và lãi sau thuế 27.142 tỷ.

Kế hoạch được xây dựng với mục tiêu đưa Tổng công ty VEAM trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo tại Việt Nam, có quy mô lớn, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao. Có sự gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất kinh doanh với khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển, đủ năng lực cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa, có cơ cấu ngành nghề phù hợp với thế mạnh truyền thống của Tổng công ty VEAM để phát triển ổn định, bền vững.

Tập trung phát triển các lĩnh vực thế mạnh

Để đạt được mục tiêu trên, Tổng công ty VEAM tiếp tục tập trung phát triển 3 lĩnh vực mũi nhọn là động cơ và máy nông nghiệp, ô tô – xe máy, công nghiệp hỗ trợ. Nhiệm vụ chính là nâng cao năng lực cạnh tranh 3 lĩnh vực trên thông qua phát triển nguồn nhân lực, đầu tư năng lực thiết bị, công nghệ, phát triển sản phẩm chủ lực có tính trọng tâm nhằm nắm giữ và chiếm lĩnh thị phần trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tổng công ty VEAM
Nhiều loại phụ tùng của các đơn vị thành viên cung cấp cho các liên doanh sản xuất xe máy.

Lĩnh vực động cơ và máy nông nghiệp: Tiếp tục duy trì các sản phẩm động cơ và máy nông nghiệp VEAM có lợi thế cạnh tranh và mang lại hiệu quả, trong đó, chú trọng nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới như: máy kéo 4 bánh, thiết bị liên hợp gắn với máy kéo 4 bánh, máy thu hoạch, xe vận chuyển, hộp số thủy trên cơ sở chất lượng. Đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất với các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên thế giới, nghiên cứu phát triển các sản phẩm phục vụ cho ngư nghiệp, lâm nghiệp và máy móc nông nghiệp sau thu hoạch.

Đối với lĩnh vực động cơ và máy nông nghiệp VEAM rất cần có sự hỗ trợ của các chính sách phát triển, trong đó đặc biệt là chính sách hỗ trợ nông nghiệp của Nhà nước. Khuyến khích sử dụng máy móc nông nghiệp, hạn chế sử dụng thiết bị kém chất lượng, nâng cao sức mua của nông dân, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận nguồn vốn vay là những điều kiện quan trọng để VEAM tập trung đầu tư phát triển lâu dài.

Tổng công ty VEAM
Nhóm sán phẩm đúc và gia công 

Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ: Phát huy thành công của giai đoạn trước, chiến lược phát triển sản phẩm, công nghiệp hỗ trợ của VEAM sẽ tiếp tục được chú trọng đầu tư nâng cao năng lực và tiếp tục giành được chỗ đứng trong ngành công nghiệp sản xuất xe máy, động cơ, máy nông nghiệp và ngành công nghiệp ô tô trong tương lai gần. Tích cực phát triển thêm các sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao hơn như: sản phẩm gia công, chế tạo tinh, các chi tiết truyền động, bánh răng, trục; các sản phẩm là các cụm chi tiết hoàn chỉnh cho các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu. Tìm kiếm, hợp tác với các đối tác có uy tín quy mô toàn cầu, tiến tới thành lập các doanh nghiệp liên doanh, liên kết. Đẩy mạnh việc sản xuất công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực thế mạnh của Tổng công ty VEAM như: Tạo phôi đúc, rèn, dập.

Lĩnh vực ô tô: Tiếp tục nghiên cứu, sản xuất các dòng xe tải mang thương hiệu VEAM mà thị trường có nhu cầu. Tìm kiếm đối tác quốc tế có năng lực để hợp tác sản xuất, lắp ráp các loại ô tôi tải khác. Khai thác triệt để năng lực về thiết bị, nhà xưởng để hợp tác, gia công, sản xuất, lắp ráp cho các nhà sản xuất xe ô tô có thương hiệu.

Song song với việc nâng cao năng lực sản xuất, để thực hiện hiệu quả kế hoạch, trong giai đoạn 2021 – 2025, Tổng công ty VEAM tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tăng cường công tác quản trị, khai thác triệt để, thế mạnh của từng đơn vị. Kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với định hướng ngành nghề của VEAM và xu thế phát triển của thị trường trên nguyên tắc thừa kế nguồn lực hiện có. Tiếp tục xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng và trình độ cao trong bối cảnh lĩnh vực hoạt động và nguồn vốn hoạt động của VEAM có quy mô và phạm vi ngày càng lớn.

Hưng Nguyên