Tổng cục QLTT ban hành Kế hoạch triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho người dân vùng dịch

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa ban hành Kế hoạch triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho người dân vùng dịch.

Cụ thể, ngày 28/5, Tổng cục QLTT đã ban hành Quyết định số 1590/QĐ-TCQLTT triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, nông sản tại thị trường trong nước.

Trong Quyết định, Tổng cục yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thị trường trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Quyết định ghi rõ, sẽ quy trách nhiệm thuộc về người đứng đầu đơn vị QLTT các cấp trong quản lý, điều hành đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị này. Do vậy, các đơn vị thuộc Tổng cục cần xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu các sản phẩm nông sản.

Đặc biệt, Kế hoạch được tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, thống nhất; phân công trách nhiệm cụ thể, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các đơn vị và đề xuất biện pháp giải quyết.

Tổng cục QLTT ban hành Kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho vùng dịch
Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Kế hoạch triển khai ngay các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho người dân vùng dịch.

Quyết định cũng nêu rõ 05 nhiệm vụ trọng tâm các đơn vị cần thực hiện:

Thứ nhất, các đơn vị thuộc Tổng cục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT đến các công chức, người lao động của đơn vị, gắn với thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm đã ban hành, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ của đơn vị mình. Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên.

Thứ hai, Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai Chỉ thị số 08/CT-BCT và Công văn số 1083/BCT-TTTN ngày 1/3/2021 của Bộ Công Thương hướng dẫn thu mua, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, nông sản của vùng đang có dịch, cụ thể:

- Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến  khích các Trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng ... tăng điểm bán hàng, tăng sản lượng tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh tại địa bàn; ưu tiên các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn, đã và đang vào vụ thu hoạch như vải thiều, thanh long, khoai lang, xoài, dưa hấu, hành củ...

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện khi vận chuyển hàng hoá thiết yếu, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản khi lưu thông qua địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương nhằm bảo đảm hàng hoá thiết yếu, nông sản an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm được lưu thông thông suốt.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kho cấp đông, trữ lạnh, bảo quản nông sản, thuỷ sản và các mặt hàng thiết yếu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối trên địa bàn để sẵn sàng sử dụng và huy động hỗ trợ khi cần thiết.

- Thông qua hoạt động quản lý địa bàn, phối hợp các cơ quan, đơn vị thông tin truyền thông thực hiện tăng cường các biện pháp tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân tăng tiêu thụ, sử dụng nông sản trong nước an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trên địa bàn.

Thứ ba, Cục Nghiệp vụ QLTT, Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát thị trường, kế hoạch cao điểm; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng và lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính; kinh doanh hàng nông sản nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và các hành vi gian lận thương mại khác.

Chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát các giao dịch thương mại trên môi trường trực tuyến, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các mặt hàng nông sản trên thị trường.

Thứ tư, Văn phòng Tổng cục tăng cường công tác thông tin, truyền thông thực hiện kế hoạch, chia sẻ các sáng kiến hay, giải pháp hiệu quả của đơn vị để nhân rộng điển hình nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BCT.

Thứ năm, Công đoàn Tổng cục và các tổ chức công đoàn của các đơn vị phát động các phong trào tiêu thụ, sử dụng nông sản an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trong đơn vị nhằm lan toả và thực hiện giải pháp thiết thực trong triển khai kế hoạch.

Trước đó, ngày 27/5/2021, Tổng cục QLTT tổ chức cuộc họp đột xuất theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu trong lực lượng để bàn về các giải pháp tiêu thụ nông sản cho bà con nông dân vùng dịch. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện Vụ Thi trường trong nước, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục Xúc tiến thương mại.

Hạ An