TP.Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về số dự án FDI còn hiệu lực

TP.Hồ Chí Minh đang là địa phương dẫn đầu cả nước về số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực với tổng số 11.734 dự án lũy kế từ ngày 01/01/1988 đến ngày 20/5/2023.

5 tháng năm 2023, Thành phố có thêm 374 dự án FDI mới

dự án Intel
Nhà máy Intel Products Vietnam tại Khu công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh.

Cập nhật của Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/5/2023, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Thành phố là 1.144,3 triệu USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ.

Cụ thể, về cấp mới có 374 dự án với vốn đăng ký đạt 199,8 triệu USD, giảm 2,5% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 156 dự án, vốn đăng ký là 77,7 triệu USD, chiếm 38,9% vốn đăng ký cấp mới; kế đến hoạt động xây dựng với 03 dự án, vốn đăng ký là 53,7 triệu USD, chiếm 26,9%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 81 dự án, vốn đăng ký 33,7 triệu USD, chiếm 19,7%; hoạt động thông tin và truyền thông có 101 dự án, vốn đăng ký là 40,6 triệu USD, chiếm 20,3%.

Singapore dẫn đầu về dự án cấp phép mới với 72 dự án, vốn đăng ký đạt 121,5 triệu USD, chiếm đến 60,8% vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Nhật Bản với 32 dự án, vốn đăng ký 16,5 triệu USD, chiếm 8,3%; Hồng Kông với 25 dự án, vốn đăng ký đạt 11,1 triệu USD, chiếm 5,6%.

Về điều chỉnh vốn đăng ký, có 121 lượt dự án với số vốn tăng 403,3 triệu USD, giảm 35,3% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ có 33 dự án, vốn đăng ký 140,6 triệu USD chiếm 34,8% vốn đăng ký điều chỉnh; hoạt động thông tin và truyền thông có 25 dự án, vốn đăng ký 133,7 triệu USD, chiếm 33,1%; hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy có 41 dự án, vốn đăng ký 59,6 triệu USD, chiếm 14,8%. Hoa Kỳ là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất trong 05 tháng đầu năm 2023 đạt 215,1 triệu USD, chiếm 53,3% vốn đăng ký điều chỉnh.

Về góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp, có 836 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện với vốn góp là 541,1 triệu USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có số vốn góp đạt 195,8 triệu USD, chiếm 36,2% tổng vốn góp; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với vốn góp là 167,3 triệu USD, chiếm 30,9%; hoạt kinh doanh bất động sản có số vốn góp đạt 71,7 triệu USD, chiếm 13,2%. Singapore và Cayman Islands là hai nguồn đầu tư có tỷ trọng vốn góp cao nhất lần lượt chiếm 53,6% và 11,5%.

Lũy kế từ ngày 01/01/1988 đến ngày 20/5/2023, trên địa bàn Thành phố có 11.734 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt hơn 56,71 tỷ USD, dẫn đầu cả nước về số dự án còn hiệu lực; 25.126 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 24,33 tỷ USD. Tính chung giá trị vốn đầu tư nước ngoài cấp mới, vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp vào Thành phố đạt gần 81,04 tỷ USD.

đầu tư nước ngoài TP.HCM
(Nguồn: Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh)

Tích cực tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hút vốn FDI

Thông tin tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài cuối tháng 4/2023 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, năm 2022, Thành phố thu hút 4,33 tỷ USD vốn FDI, trong đó hàm lượng dự án yếu tố công nghệ cao đạt 2,8 tỷ USD chiếm 65,78% so với tổng vốn đầu năm 2022. Thời gian qua, Thành phố thường xuyên gặp gỡ các nhà đầu tư để trực tiếp lắng nghe, tháo gỡ các vướng mắc cho nhà đầu tư và đã đạt nhiều hiệu quả.

Hiện tại TP.Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh các dự án về hạ tầng giao thông, dịch vụ logistics chuyển đổi năng lượng; tạo thêm quỹ đất công nghiệp bằng việc hình thành các khu công nghiệp mới và điều chỉnh giá các khu công nghiệp hiện hữu. Đồng thời tập trung triển khai đào tạo nhân lực cũng như xây dựng chính quyền số để nâng cao hiệu quả thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

"Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực thi có hiệu quả các chính sách của Trung ương trên địa bàn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư", Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết.

Bên cạnh đó, TP.Hồ Chí Minh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan sớm cập nhật chiến lược chính sách quốc gia về thu hút FDI và sớm có kế hoạch, chính sách phù hợp khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng. Đề nghị các Bộ, ngành hỗ trợ TP.Hồ Chí Minh triển khai các cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược sau khi được Quốc hội thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực phát triển công nghệ vi mạch, bán dẫn, công nghệ chíp, vật liệu mới, công nghệ pin mới, các trung tâm phát triển nghiên cứu...

Việt Hằng