Trái ngọt từ chiến lược chọn bán lẻ làm mục tiêu xuyên suốt

Giữa các phương thức bán, Petrolimex Đồng Nai lựa chọn bán lẻ làm mục tiêu xuyên suốt. Trong bán lẻ lại chọn đầu tư chiều sâu vào cửa hàng làm quyết sách. Phải chăng vì thế mà từ 2017 đến nay, sản lượng bán lẻ xăng đều tăng xung quanh 2 con số; các mặt hàng khác như dầu nhờn đã tăng lên khoảng 300%, gas tăng đến 400%, doanh thu bảo hiểm tăng gấp đôi.