Trực tiếp từ Cuộc thi “Nhóm cải tiến năng suất chất lượng ngành Công Thương năm 2020”: Hệ thống 5S - cách làm sáng tạo của EVNNPC

Nhóm cải tiến “Nhân rộng mô hình cải tiến năng suất 5S từ Văn phòng ra lưới điện” của EVNNPC được triển khai, thực hiện từ năm 2018, lấy Công ty Điện lực Thái Nguyên làm mẫu và triển khai đoạn đường dây mẫu tại Thái Nguyên.

evnnpc

Dự án cải tiến hướng đến các mục tiêu chính: giúp cán bộ, công nhân viên và người lao động hình thành thói quen làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Cùng với đó, thông qua mô hình 5S, sẽ sàng lọc, loại bỏ các vật tư, thiết bị không cần thiết, xây dựng nguyên tắc sắp xếp khoa học các khu vực lưới điện, trụ sở làm việc; đảm bảo các công việc hàng ngày trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty được điều hành và tổ chức thực hiện một cách khoa học.

Đặc biệt, mô hình 5S từ Văn phòng ra lưới điện còn hướng tới đảm bảo lưới điện trên địa bàn của EVNNPC được tiêu chuẩn hóa về cách thức quản lý , mỹ quan trong thiết kế, thi công, lắp đặt các thiết bị trên lưới...

Để thực hiện Dự án cải tiến này, EVNNPC đã lên kế hoạch phân chia giai đoạn thực hiện.

Theo đó, ở giai đoạn 6 tháng cuối năm 2018, EVNNPC đã thành lập lại ban chỉ đạo triển khai 5S từ Văn phòng ra lưới điện; khảo sát, đánh giá lại hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn 5S của các đơn vị thành viên;

Chuẩn hóa giáo trình đào tạo, phương pháp tư vấn; xây dựng bộ tiêu chí 5S đối với lưới điện; xây dựng mô hình 5S mẫu tại Công ty Điện lực Thái Nguyên.

Trong năm 2019, EVNNPC nhằm nhân rộng mô hình 5S từ Văn phòng ra lưới điện, EVNNPC đã tổ chức nhiều Chương trình, hội thảo để giới thiệu mô hình 5S mẫu, hướng dẫn các đơn vị thành viên triển khai, thực hiện.

Theo kế hoạch, đến tháng 6/2019 các đơn vị sẽ thực hiện xong toàn bộ các phần đường dây mẫu, đoạn đường dây mẫu, các trạm biến áp kiểu mẫu và đánh giá kiểm tra chéo.

Trong năm 2019, các đơn vị thành viên trong Tổng công ty hoàn thành mô hình 5S mẫu đối với tất cả trạm 110 kV.

evnnpc

Đối với đường dây 110 kV từng đơn vị chia ra theo km quản lý đường dây, trung bình mỗi đơn vị có từ 2 đến 3 đường dây 110 kV để làm mô hình mẫu, sau khi xây dựng xong sẽ đánh giá và triển khai đồng bộ trong thời gian tiếp theo.

Mô hình 5S từ Văn phòng ra lưới điện còn hướng tới đảm bảo lưới điện trên địa bàn của EVNNPC được tiêu chuẩn hóa về cách thức quản lý , mỹ quan trong thiết kế, thi công, lắp đặt các thiết bị trên lưới...

Tính đến tháng 7/2020, EVNNPC cùng các đơn vị thành viên đã triển khai mô hình 5S ở 129 TBA 110kV, đạt 49% so với kế hoạch; thực hiện mô hình 5S trên 2.572km đường dây 110kV đạt 45% kế hoạch; thực hiện được 5.581km đường dây 35kV đạt 13% so với kế hoạch…

Căn cứ các tiêu chí đánh giá 5S lưới điện của EVNNPC ban hành, Tổng Công ty cũng như các đơn vị thành viên đã thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ các hồ sơ pháp lý công trình điện như:

Lý lịch quản lý kỹ thuật, Biên bản thỏa thuận thống nhất mặt bằng xây dựng, các sổ sách theo dõi công tác quản lý kỹ thuật, các quy trình, quy định có liên quan, mặt khác triển khai công tác cải tạo, sửa chữa lớn lưới điện theo đúng phương án cải tạo 5S đã được phê duyệt.

Theo đó, hiện tại, EVNNPC cũng như nhiều đơn vị thành viên đã thực hiện nhân rộng công tác 5S cho các hạng mục thiết bị TBA, đường dây trung, hạ áp. Trong đó có 39 trạm biến áp trung gian (đạt 24% so với kế hoạch); 27.388 trạm biến áp phân phối (đạt 75% so với kế hoạch) đã được cải tạo, sửa chữa lớn theo tiêu chí 5S.

evnnpc

Rất nhiều đường dây thông tin đi chung cột đã được bó gọn, EVNNPC cũng như các đơn vị thành viên đã lắp đặt bổ sung các biển báp pha theo tiêu chuẩn,tháo gỡ thiết thừa trên lưới, lắp đặt lại dây ra và các hộp công tơ, bổ sung hộp AB đóng cắt cho từng cột hạ thế.

Đến nay, các dự án đã hoàn thiện và phát huy hiệu quả góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị đồng thời hạn chế các sự cố phát sinh trên lưới điện, nâng cao độ tin cậy lưới điện.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, để mô hình 5S từ Văn phòng ra lưới điện được duy trì thường xuyên và từng bước trở thành văn hóa doanh nghiệp, hàng  tháng, các cán bộ thường trực 5S tại Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc duy trì thường xuyên công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá các nội dung 5S tại các bộ phận.

Kim Bảng