Trung Quốc thực hiện các biện pháp quản lý cảng quốc gia để chống IUU

Một sáng kiến chung về quản lý cảng biển quốc gia đã được công bố về nỗ lực chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại Trung Quốc.

Sáng kiến này mới được đưa ra trong số các biện pháp được tiến hành trong một cuộc xử lý các hoạt động IUU của Trung Quốc.

Các quan chức chính quyền quản lý cảng của Trung Quốc sẽ được cung cấp một danh sách 247 tàu được gắn cờ liên quan tới các hoạt động khai thác IUU, bao gồm dữ liệu từ 7 cơ quan quản lý nghề cá khu vực (RFMOs). Những tàu này sẽ bị cấm không được cập vào các cảng của Trung Quốc và sẽ không thể tiếp nhiên liệu, tiếp tế, sửa chữa và cập bến. Các tàu này cũng sẽ bị ngăn chặn xả, chuyển, đóng gói và chế biến hải sản mà họ khai thác được.

Theo Hiệp hội Nghề cá Trung Quốc, ngành cá ngừ do tăng theo cấp số nhân, đến lượt chính quyền đang phải có hành động cần thiết để tăng cường chính sách kiểm soát tàu tại vùng biển trong nước và nước ngoài.

Tháng 7 vừa qua, Chính phủ Trung Quốc đã phá hủy hàng chục con tàu bị tịch thu, tất cả đều không duy trì hoạt động khai thác bền vững. Sự kiện này được thực hiện công khai và được phát sóng trên toàn quốc như là một lời răn đe hàng loạt.

Bộ Nông nghiệp (MARA) và Bộ Ngoại giao (MFA), Bộ Công an (MPS), Bộ Giao thông Vận tải (MOT), Tổng cục Hải quan (GAC) và Cục quản lý Thị trường quốc gia (SAMR) Trung Quốc đã tham gia vào việc đưa ra sáng kiến nhằm thực hiện các biện pháp chống khai thác IUU.

VASEP