Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cơ khí”

Sáng ngày 18/8/2021. Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Cơ sở sản xuất Lê Thị Ninh, xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cơ khí” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Tham dự buổi nghiệm thu gồm có, ông Đỗ Văn Định, Phó Giám đốc - Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc và đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lập Thạch, UBND xã Tử Du.

Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cơ khí” của Cơ sở sản xuất Lê Thị Ninh được Sở Công Thương Vĩnh Phúc thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-SCT ngày 15/6/2021, về việc Phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1); Đề án thực hiện với tổng đầu tư là 380 triệu đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ 140 triệu đồng.

“Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cơ khí”
Sản phẩm làm ra đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở.

Các máy móc thiết bị được hỗ trợ đầu tư bao gồm: Buồng phun sơn tĩnh điện, Buồng sấy sản phẩm, Súng phun sơn, Dàn cẩu 1 tấn, Bình chứa hơi, đây là các máy móc thiết bị tiên tiến, dây truyền sản xuất chính trong sản xuất của cơ sở. Các thiết bị được hỗ trợ đầu tư đã giúp cơ sở tăng năng xuất, chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với làm thủ công, tiết kiệm nhân công, nguyên liệu và làm đa dạng mẫu mã sản phẩm…sản phẩm đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở.

Đề án thực hiện có hiệu quả góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 06 lao động địa phương, có thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân 09 triệu đồng/tháng. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định an ninh xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Hoàng Dương