Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội: Hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là trường công lập thuộc Bộ Công Thương, có bề dày lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển. Chất lượng đã tạo nên thương hiệu, nâng cao uy tín của Nhà trường

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là trường công lập thuộc Bộ Công Thương, có bề dày lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển. Trong suốt chặng đường phát triển của nhà trường, mục tiêu chất lượng đào tạo luôn được đặt lên hàng đầu. Chất lượng đã tạo nên thương hiệu, nâng cao uy tín của Cao đẳng kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Để duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. Nhằm phục vụ cải tiến đổi mới nội dung chương trình theo hướng tinh gọn, thiết thực. Cập nhật kiến thức từ thực tế sản xuất kinh doanh, chú trọng đào tạo, rèn luyện các kỹ năng thực hành, kỹ năng làm việc và ý thức kỷ luật, đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phù hợp yêu cầu chương trình. Đổi mới tổ chức đào tạo theo mô đun, tín chỉ, dạy học tại trường kết hợp với thực hành, thực tập tại doanh nghiệp, đổi mới công tác quản lý đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý. Trong các giải pháp được áp dụng phát triển, hợp tác với doanh nghiệp là khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và cam kết học bổng
Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và cam kết học bổng đồng hành giữa Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội và Công ty CP Tập đoàn APEC GROUP

Trong những năm gần đây những hoạt động hợp tác với doanh nghiệp được quan tâm, phát triển về mọi mặt. Nhà trường xây dựng các quy định, quy chế khuyến khích các khoa trung tâm và cán bộ giảng viên đề xuất, triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác như, hình thành bộ phận chuyên trách phụ trách đầu mối phát triển, triển khai các hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong nhà trường. Xây dựng chiến lược phát triển hợp tác với doanh nghiệp, xác định doanh nghiệp là đối tác quan trọng của nhà trường trong hoạt động đào tạo. Đến nay, trường đã xây dựng được quan hệ hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp, trong đó có gần 100 doanh nghiệp có hợp tác thường xuyên và chặt chẽ trong nhiều hoạt động.

Các thầycô nhận bằng khen của lãnh đạo Bộ LĐTB&XH và Tổng cục GDNN
Các thầy cô nhận bằng khen của lãnh đạo Bộ LĐTB&XH và Tổng cục GDNN

Các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp đã và đang được triển khai thực hiện tại trường rất đa dạng, xuyên suốt chu trình đào tạo. Hợp tác trong khảo sát, thu thập thông tin phân tích nhu cầu nhân lực, nhu cầu đào tạo để mở các ngành nghề mới, hợp tác xây dựng nội dung chương trình đào tạo, doanh nghiệp góp ý để cải tiến chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, giáo viên thông qua các chương trình tham quan, trải nghiệm thực tế, tập huấn, hội thảo, chuyển giao công nghệ, hợp tác trong hướng dẫn giảng dạy sinh viên thông qua các chương trình tham quan, thực tập tại doanh nghiêp hoặc chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy các mô đun. Chuyên đề trong chương trình đào tạo hợp tác trong tư vấn, định hướng nghề nghiệp, huấn luyện các kỹ năng làm việc, kỹ năng tìm việc cho sinh viên, hợp tác tổ chức ngày hội việc làm, tuyển dụng, giới thiệu sinh viên tốt nghiệp về doanh nghiệp làm việc. 

. Trong suốt chặng đường phát triển của nhà trường, mục tiêu chất lượng đào tạo luôn được đặt lên hàng đầu
Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tuyển sinh Cao đẳng năm 2020

Với các giải pháp đã thực hiện, chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội ngày càng nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu của doanh nghiệp. Sản phẩm đào tạo của nhà trường được các doanh nghiệp, người sử dụng lao động đánh giá cao. Hàng năm, 100% sinh viên tốt nghiệp có việc làm, nhiều sinh viên được doanh nghiệp hợp đồng làm việc, tuyển dụng khi còn đang học tại trường.

Chất lượng đào tạo tăng lên đã góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội. Số lượng học sinh, sinh viên đăng ký vào học tập tại trường liên tục tăng, những kết quả đạt được đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội đạt chuẩn chất lượng cao, một số nghề đạt chuẩn quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia vào năm 2025.

[Quảng cáo]

PV