VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ - VINACOMIN

Viện cơ khí Năng lượng và Mỏ - Vinacomin ngày nay có tiền thân là Viện Máy Mỏ, thành lập ngày 01 tháng 07 năm 1981 theo Quyết định số 21/MT-TCCB3; Lúc đó Viện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Từ khi thành lập, Viện đã tiến hành nghiên cứu thiết kế nhiều loại thiết bị, cung cấp tài liệu kỹ thuật cho các nhà máy, xí nghiệp trong ngành

Thông tin chung về Tổ chức

- VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG VÀ MỎ- VINACOMIN

- Tên giao dịch: VINACOMIN-INSTITUTE OF ENERGY & MINING MECHANICAL ENGINEERING

- Tên tổ chức khoa học công nghệ viết tắt: IEMM

- Địa chỉ: 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

- Điện thoại: 024 38545224                 Fax: 024 38543154

- Email: info@iemm.com.vn                Website: www.iemm.com.vn

- Q.Viện trưởng: Lê Thái Hà

1. Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động

- Nghiên cứu khoa học và công nghệ cơ khí, tự động hóa trong ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác;

- Nghiên cứu, chế thử, sản xuất, kinh doanh, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực cơ khí, tự động hóa ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác.

- Nghiên cứu các vấn đề về môi trường, an toàn và kinh tế thuộc lĩnh vực cơ khí, tự động hóa trong ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác;

- Chế thử, sản xuất các sản phẩm cơ khí, tự động hóa phục vụ ngành mỏ, năng lượng và các ngành kinh tế khác;

- Thực hiện dịch vụ khoa học - công nghệ, thí nghiệm, kiểm định, tư vấn, thông tin, đào tạo, chuyển giao công nghệ, hoạt động kinh doanh thuộc các lĩnh vực trên.

- Biên tập và xuất bản Tạp chí khoa học giới thiệu về các sản phẩm tiêu biểu và các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện.

2. Quá trình hình thành và phát triển

Bước vào thời kỳ đổi mới, với chủ trương gắn các cơ quan nghiên cứu với sản xuất. Ngày 19 tháng 10 năm 1988, Bộ Năng lượng đã có quyết định số 1234NL/TCCB-LĐ chuyển Viện thành đơn vị trực thuộc Công ty Cơ khí Mỏ, từ đó Viện hoạt động theo nguyên tắc tự hạch toán lấy thu bù chi.

Ngày 30 tháng 10 năm 1995 Bộ Năng lượng đã có quyết định số 616 – NL/TCCB thành lập “ Viện Thiết kế máy Năng lượng và Mỏ” trên cơ sở sắp xếp lại “ Viện Máy Mỏ”.

Trên cơ sở phạm vi, tính chất hoạt động của Viện, ngày 15 tháng 5 năm 2000 Bộ Công nghiệp đã có quyết định số 34/2000/QĐ-BCN đổi tên thành “

Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ”, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cơ khí Năng lượng và Mỏ.

Ngày 23 tháng 05 năm 2001, Bộ Công nghiệp có Quyết định số 25/2001/QĐ-BCN chuyển Viện thành đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam)

Năm 2006, Viện đổi tên thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- TKV theo quyết định số 2420/QĐ-HĐQT ngày 07/11/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam.

Ngày 28/9/2010, Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam ra quyết định số 2332/QĐ-HĐTV, phê duyệt đề án chuyển Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- TKV, tổ chức khoa học và công nghiệp sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại nghị định 115/2005/NĐ-CP. Viện chính thức đổi tên thành Viện Cơ khí Năng lượng và Mỏ- Vinacomin.

Trải qua hơn 40 năm xây dựng và phát triển, cơ sở vật chất kỹ thuật của Viện đã tăng lên đáng kể gồm: nhà trụ sở, văn phòng 7 tầng với diện tích sàn 2695m­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­; 01 khu xưởng thực nghiệm diện tích đất xây dựng khoảng 6000 m và diện tích đất chung khoảng 2500m; 01 phòng thí nghiệm về lĩnh vực thí nghiệm, kiểm định vật liệu và kiểm tra không phá hủy; 1 phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng cho sản phẩm điều hòa không khí và tủ lạnh, 01 cửa hàng giới thiệu sản phẩm, 01 Nhà máy chế tạo máy mỏ trên diện tích 23000 m tại khu công nghiệp Phú Nghĩa - Chương Mỹ - Hà Nội.

3. Đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ

- Tổng số cán bộ công nhân viên: 255

- Giáo sư, Phó Giáo sư: 0

- Tiến sỹ: 13

- Thạc sỹ: 76

- Kỹ sư, cử nhân: 98

- Nhân viên khác: 68

4. Các phần thưởng cao quý

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1996

- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001

- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2008

- Huân chương Lao động hạng Ba năm 2014

- Huân chương độc lập Hạng Ba năm 2016

- Cờ thi đua cấp Chính phủ năm 2016

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm 2011; 2014.

5. Các giải thưởng về khoa học công nghệ

- Giải thưởng VIFOTEC năm 2017.

6. Hình ảnh

viện cơ khí năng lượng mỏ    Viện cơ khí năng lượng mỏ

viện cơ khí năng lượng mỏ