Vietsovpetro hạ thủy thành công Khối thượng tầng giàn BK-20

Dự kiến trong hôm nay, ngày 29/9, khối thượng tầng BK-20 sẽ được đưa ra lắp đặt trên biển.

Ngày 25/9, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã phối hợp với các nhà thầu phụ Lilama 18 và Vietranstimex tiến hành hạ thủy khối thượng tầng giàn BK-20 xuống sà lan VSP-05 thành công.

Khối thượng tầng giàn BK-20 thuộc mỏ Bạch Hổ có khối lượng 897 tấn được thiết kế theo dạng giàn unmaned với sàn Sub-Main Deck và sân đậu trực thăng được tổ hợp chung. So với các công trình trước có nhiều hạng mục phải đi mua hoặc thuê ngoài chế tạo thì công trình BK-20 đã được các đơn vị thành viên của Vietsovpetro tự thiết kế, mua sắm và chế tạo nhiều hạng mục quan trọng, ví dụ như các bình áp lực, các Skid (Inlet Manifold Skid, Gaslift Distribution Skid), Gaslift Filter, phòng máy nén khí và máy phát điện dự phòng, phòng điện, khối phòng ở, phòng máy biến áp do Xí nghiệp Xây lắp và các đơn vị thi công thực hiện; các hệ thống MCC, ICSS và tủ điều khiển đầu giếng WCP do Xí nghiệp Cơ điện thực hiện.

khối thượng tầng vietsovpetro
Khối thượng tầng giàn BK-20

 

Trước đó, vào n​​​​​gày 23/9, tại khu vực bãi chế tạo, Xí nghiệp Xây lắp cùng các phòng ban Bộ máy điều hành Vietsovpetro và các xí nghiệp liên quan đã tổ chức buổi nghiệm thu thành công Khối thượng tầng giàn BK-20.

Dự kiến ngày 29/9, khối thượng tầng BK-20 sẽ được đưa ra lắp đặt trên biển. Xí nghiệp Xây lắp được giao là đơn vị thực hiện công tác lắp đặt, đấu nối hoàn thiện công trình ngoài biển; phối hợp cùng các đơn vị bạn như Xí nghiệp Khai thác, Xí nghiệp Cơ điện, Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện công tác Commissioning chạy thử; đảm bảo kế hoạch First Oil vào cuối tháng 10 năm 2019 như kế hoạch đã đề ra.

Tuấn Hưng