VINACAS: Đặt mục tiêu xuất khẩu 3,1 tỷ USD năm 2023

Hiệp hội Hạt điều Việt Nam (VINACAS) đặt mục tiêu xuất khẩu cả năm 2023 đạt 3,1 tỷ USD, tăng 0,6% so với năm 2022.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 12/2022 đạt 46,93 nghìn tấn, trị giá 269,1 triệu USD, giảm 1,9% về lượng và giảm 0,9% về trị giá so với tháng 11/2022, so với tháng 12/2021 giảm 2,4% về lượng và giảm 9,1% về trị giá. Tính chung cả năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 519,78 nghìn tấn, trị giá 3,08 tỷ USD, giảm 10,3% về lượng và giảm 15,1% về trị giá so với năm 2021.

Năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đã không đạt được mục tiêu đề ra 3,2 tỷ USD (số liệu đã được điều chỉnh giảm 600 triệu USD so với mục tiêu ban đầu là 3,8 tỷ USD). Dự báo năm 2023, ngành điều Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn, nhu cầu tiêu thụ chậm và giá khó tăng.

Hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng hạt điều toàn cầu nói chung, ở Việt Nam nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức lớn từ tình hình kinh tế - chính trị quốc tế; vấn đề lạm phát, suy thoái; chính sách thắt chặt tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, biến động tỷ giá USD/VND; tiêu dùng giảm, chi phí chế biến ngày càng tăng, sản xuất đình trệ.  

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Hạt điều Việt Nam (VINACAS) đặt mục tiêu xuất khẩu cả năm 2023 đạt 3,1 tỷ USD, tăng 0,6% so với năm 2022.

Lượng hạt điều xuất khẩu qua các tháng giai đoạn 2020 – 2022

(ĐVT: nghìn tấn)

hat dieu

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Về diễn biến giá, tháng 12/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.734 USD/tấn, tăng 1,0% so với tháng 11/2022, nhưng giảm 6,8% so với tháng 12/2021. Tính chung cả năm 2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.938 USD/tấn, giảm 5,4% so với năm 2021.

Về thị trường, năm 2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang nhiều thị trường giảm so với năm 2021, gồm: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hà Lan, Đức, Úc, Anh, Ca-na-đa. Đáng chú ý, xuất khẩu hạt điều sang Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất tăng 42,8% về lượng và tăng 35,4% về trị giá; Ả rập Xê út tăng 44,9% về lượng và tăng 33,7% về trị giá so với năm 2021.

Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong 11 tháng năm 2022, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều từ thị trường thế giới đạt trên 137 nghìn tấn, trị giá 867,4 triệu USD, giảm 17,9% về lượng và giảm 19,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt 121,95 nghìn tấn, trị giá 768,49 triệu USD, giảm 18,2% về lượng và giảm 19,6% về trị giá. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ chiếm 89% trong 11 tháng năm 2022, thấp hơn so với thị phần 89,32% trong 11 tháng năm 2021.

Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, trong 11 tháng năm 2022, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều từ thị trường thế giới đạt trên 137 nghìn tấn, trị giá 867,4 triệu USD, giảm 17,9% về lượng và giảm 19,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều từ Việt Nam đạt 121,95 nghìn tấn, trị giá 768,49 triệu USD, giảm 18,2% về lượng và giảm 19,6% về trị giá. Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ chiếm 89% trong 11 tháng năm 2022, thấp hơn so với thị phần 89,32% trong 11 tháng năm 2021.

Nguyễn My