Vinatex: Doanh thu hợp nhất đạt 10.295 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Theo Vinatex cùng với sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, các nhóm ngành sản xuất của doanh nghiệp cũng đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng và sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp trong Tập đoàn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất của Vinatex đạt 10.295 tỷ đồng, bằng 138,1% so với cùng kỳ, đạt 57% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 980 tỷ đồng, bằng 155,6% cùng kỳ, đạt 103% kế hoạch năm.

Đây cũng là năm tiếp theo các doanh nghiệp Vinatex có vốn chi phí đóng góp 68,4% vào lợi nhuận, còn lại 31,6% đến từ các doanh nghiệp liên kết của Vinatex. Nếu so với lợi nhuận 6 tháng năm 2021, các doanh nghiệp Vinatex có vốn chi phối đóng góp 55,6% thì bước sang 6 tháng đầu năm 2022 con số này đã có sự tăng trưởng 12,8%.

Theo Vinatex cùng với sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, các nhóm ngành sản xuất của doanh nghiệp cũng đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, ngành Sợi 6 tháng đầu năm 2022 có doanh thu tăng 31%, lợi nhuận tăng 49% so với cùng kỳ; Với ngành May, doanh thu tăng 27%, lợi nhuận tăng 140% so với cùng kỳ…

Ngành Sợi vẫn thu được kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm do tận dụng được giá bông tốt đã mua cuối năm 2021; Ngành May có đơn hàng đầy tải, dịch bệnh được kiểm soát tốt nên lực lượng lao động yên tâm quay trở lại sản xuất, giữ vững năng suất lao động…

Dù nửa đầu năm có khá nhiều biến động các doanh nghiệp thuộc Vinatex đã phát huy nội lực, khích lệ cán bộ nhân viên, người lao động vượt khó, linh hoạt ứng phó với biến động của thị trường và tận dụng lợi thế tăng tốc sản xuất để chạm đích Quý 2/2022.

Trong 6 tháng đầu năm, Vinatex cho biết đã triển khai định kỳ hàng tháng các Hội thảo chuyên đề nhằm thông tin về thị trường, kinh tế vĩ mô, dự báo thị trường nguyên phụ liệu (bông, xơ, sợi), dự báo tình hình tài chính, tiền tệ… đến toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn.

Vinatex tổ chức Đại hội cổ đông
Nửa đầu năm Vinatex tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông tại tất cả các đơn vị có Vinatex góp vốn và tại Công ty mẹ. Đồng thời, tổ chức thành công các Hội nghị quan trọng là Hội nghị người đại diện vốn và Hội nghị nâng cao năng lực tài chính – kế toán – kiểm soát cho Lãnh đạo, Kế toán trưởng và Trưởng Ban kiểm soát tại các đơn vị thành viên.

Đây là những Hội nghị tập trung đánh giá sâu sắc kết quả SXKD của các đơn vị, xác định thách thức, đưa ra kế hoạch hành động nhằm cải thiện quy mô, hiệu quả doanh nghiệp và các giải pháp quản trị trong thời gian tới.

ra mắt vải chống cháy Kova
Cũng trong nửa đầu năm, Vinatex và Tập đoàn Kova cũng đã chính thức giới thiệu sản phẩm vải chống cháy Vinatex – Kova với nội hàm 100% kiến thức, kỹ thuật do người Việt nghiên cứu và sản xuất, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Trong những tháng cuối năm 2022, trước những dự báo xấu về thị trường do: kinh tế thế giới đình trệ - lạm phát; lãi suất tăng mạnh; hàng tồn kho cao, sức mua thấp, dòng tiền hạn chế…, Vinatex đề ra nhiều giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung giữ ổn định hệ thống sản xuất, việc làm trong điều kiện đơn hàng biến động; Linh hoạt trong điều hành sản xuất, duy trì và ổn định chất lượng sản phẩm; Xây dựng kế hoạch đầu tư đáp ứng mô hình kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp dệt may.

Cụ thể tiếp tục giữ vững kết quả 6 tháng đầu năm đối với ngành Sợi, tăng cường các đơn hàng của ngành May (tập trung chủ lực vào quý 4 – thời điểm cao điểm). Ngành Dệt vải tiếp tục tổ chức theo hướng quy củ, có định hướng và mục tiêu rõ ràng, đồng thời liên kết với ngành May trong chuỗi để tạo ra lợi thế từ các hiệp định tự do thương mại đã ký kết…

Theo PV