Vinatex: Quý 4/2019 lãi ròng 94 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

Mặc dù doanh thu chỉ tăng nhẹ nhưng nhờ tiết kiệm chi phí và ghi nhận 40 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác đã giúp Vinatex báo lãi cao trong quý cuối của năm 2019.

Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex – mã chứng khoán VGT) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 4.953 tỷ đồng, tăng 6,2% so với quý 4 năm ngoái trong khi chi phí giá vốn tăng thêm 6% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 380,5 tỷ đồng, tăng 7% so với lợi nhuận gộp đạt được trong quý 4/2018.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt gần 95 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này vẫn ở mức cao với 193 tỷ đồng trong đó chủ yếu là chi phí lãi vay. Đáng chú ý chi phí bán hàng và chi phí QLDN đã được Vinatex cắt giảm đáng kể so với cùng kỳ và công ty ghi nhận gần 40 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác nên kết quả Vinatex báo lãi sau thuế gần 94 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ trong đó LNST thuộc về công ty mẹ đạt gần 60 tỷ đồng cao gấp 2 lần so với quý 4/2018.

Được biết ngay trong những ngày cuối năm 2019 Vinatex thông báo đã chào bán thành công cổ phiếu của CTCP Bông Việt Nam và thu ròng về số tiền hơn 39 tỷ đồng. Bên cạnh đó công ty cũng đã thông báo thoái toàn bộ hơn 2,7 triệu cổ phần, tương đương hơn 67,1% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Len Việt Nam (LenViet) với giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần.

Lũy kế cả năm 2019 doanh thu thuần đạt 18.435 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 671 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 628 tỷ đồng, giảm 10,6% so với lợi nhuận đạt được trong năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 400 tỷ đồng.