Vĩnh Phúc:Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ khuyến công cấp xã năm 2022

Sáng ngày 15 tháng 6, thực hiện chương trình khuyến công năm 2022, Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ khuyến công cấp xã năm 2022” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tới dự buổi tập huấn có ông Hoàng Xuân Phú, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Chính,Giám đốc Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc; cán bộ Trung tâm Phát triển Công Thương; Lãnh đạo UBND, cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng, cán bộ khuyến công xã, phường, thị trấn, cùng với gần 100 cán bộ khuyến công ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe các cán bộ của Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc thông tin, phổ biến, truyền đạt nội dung Chương trình Khuyến Công tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021- 2025, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công, văn bản hướng dẫn một số nội dung về xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch khuyến công hàng năm.

Hội nghị diễn ra trong 3 ngày. ngày từ 15 đến 17 Tháng 06 năm 2022

Đồng thời, hướng dẫn về công tác chuyên môn và một số kỹ năng xây dựng kế hoạch, lập đề án, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát thực hiện đề án khuyến công; hướng dẫn xây dựng kế hoạch; Phổ biến các văn bản pháp luật mới về công tác khuyến công; Phổ biến các nội dung liên quan đến pháp luật về kế toán, hướng dẫn xây dựng dự toán chi tiết đề án Khuyến công, hướng dẫn thanh quyết toán, tập hợp chứng từ chi và hoạch toán kế toán. Hướng dẫn các thủ tục liên quan đến đề án sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ôi nhiễm môi trường tại các cơ sở công nghiệp nông thôn…

Qua lớp tập huấn góp phần nâng cao cho cán bộ khuyến công cấp xã, cấp huyện nghiệp vụ khuyến công, cách giải quyết những tình huống, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định, nhiệm vụ công tác khuyến công. Bên cạnh đó qua Hội nghị tập huấn sẽ trang bị cho Cán bộ làm công tác khuyến công tỉnh, cán bộ quản lý công nghiệp phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện, thành phố về các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Dương