Xuất khẩu hạt điều đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2021

Tháng 4/2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt mức cao nhất kể từ tháng 10/2021, đạt xấp xỉ 51,4 nghìn tấn, trị giá 305,48 triệu USD.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam trong tháng 4/2023 đạt xấp xỉ 51,4 nghìn tấn, trị giá 305,48 triệu USD, tăng 3,4% về lượng và tăng 3,5% về trị giá so với tháng 3/2023, so với tháng 4/2022 tăng 5,6% về lượng và tăng 5,2% về trị giá.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 162,4 nghìn tấn, trị giá 952,5 triệu USD, tăng 6,1% về lượng và tăng 4,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022.

Lượng hạt điều xuất khẩu theo tháng giai đoạn 2021 – 2023
(ĐVT: nghìn tấn)

luong xuat khau hat dieu

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tháng 4/2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.944 USD/tấn, tăng 0,1% so với tháng 3/2023, nhưng giảm 0,3% so với tháng 4/2022. Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, giá xuất khẩu bình quân hạt điều của Việt Nam đạt mức 5.865 USD/tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 4/2023, xuất khẩu hạt điều sang nhiều thị trường chủ lực và tiềm năng giảm so với cùng kỳ năm 2022, ngoại trừ Trung Quốc, Ả rập Xê út, Nhật Bản.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu hạt điều sang các thị trường Hoa Kỳ, Hà Lan, Úc, Ca-na-đa, Đức… giảm, nhưng xuất khẩu sang Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống, Anh, Ả rập Xê út, Nhật Bản tăng.

10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2023

xuat khau hat dieu

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Dự báo, năm 2023, ngành điều Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn, nhu cầu tiêu thụ chậm, giá khó tăng. Hoạt động sản xuất, chuỗi cung ứng hạt điều toàn cầu nói chung, Việt Nam nói riêng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn từ tình hình kinh tế, chính trị quốc tế; biến động tỷ giá USD/VND; tiêu dùng giảm, chi phí chế biến ngày càng tăng... Cùng với đó là vấn đề lạm phát ở các thị trường tiêu thụ chính của nhân điều Việt Nam; đặc biệt là tình trạng tồn kho nhân điều tại những thị trường này.

Trong bối cảnh trên, ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu điều năm 2023 ở mức 3,1 tỷ USD, tăng nhẹ 30 triệu USD so với năm 2022. Đồng thời, duy trì chủ trương giảm lượng, tăng chất.

 

Hoàng An