Ý định chọn hoạt động thể thao trong kỳ nghỉ tại Quảng Ngãi của khách du lịch biển

TS. ĐẶNG THANH LIÊM (Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại Học Văn Lang) - ThS. NGUYỄN NGỌC ĐIỆP (Khoa Khoa học cơ bản - Trường Đại học Văn Lang)

TÓM TẮT:

Tỉnh Quảng Ngãi có nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch biển  đường bờ biển dài khoảng 129 km với nhiều khu du lịch biển nổi tiếng như Dung Quất, Lý Sơn, Sa Huỳnh. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm khám phá ý định lựa chọn hoạt động thể thao của khách du lịch biển từ các tỉnh, thành phía Nam, điển hình là từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Quảng Ngãi, vùng kinh tế trọng điểm Nam Trung bộ. Kết quả khảo sát ý kiến 430 khách du lịch đã được tiến hành cho thấy các hoạt động mà họ có ý định ưu tiên chọn, đó là: Chèo thuyền Kayak, Yoga biển, Chèo ván SUP, Bóng chuyền bãi biển và Bóng đá bãi biển.

Từ khóa: Tỉnh Quảng Ngãi, du lịch biển, hoạt động thể thao.

1. Đặt vấn đề

Vùng biển Việt Nam có điều kiện tự nhiên và tài nguyên hết sức phong phú, đa dạng về sinh học, thuận lợi cho phát triển du lịch biển, ven biển và đảo. Quảng Ngãi thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ với thế mạnh nổi trội về du lịch biển, đảo gắn với hệ sinh thái văn hóa biển miền Trung như Mỹ Khê, Sa Huỳnh, Khe Hai - Dung Quất, Minh Tân, Đức Minh, Tân Định, Bình Sơn, đảo Lý Sơn. Một số tuyến du lịch đã hình thành như: tuyến thành phố Quảng Ngãi - Dung Quất - Vạn Tường; tuyến thành phố Quảng Ngãi - Mỹ Khê; Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Mộ Đức - Ba Tơ; Tuyến thành phố Quảng Ngãi - Đức Phổ - Sa Huỳnh; Tuyến thành phố Quảng Ngãi - đảo Lý Sơn nhưng sản phẩm du lịch còn rời rạc, chưa hoàn thiện theo đúng với qui mô và kỳ vọng của địa phương và các khu du lịch biển.

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm khám phá những hoạt động thể thao mà khách du lịch biển có ý định chọn hoạt động thể thao trong kỳ nghỉ của họ tại Quảng Ngãi. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin tham khảo cho các khu du lịch tại Quảng Ngãi phát triển sản phẩm dịch vụ thể thao biển đa dạng, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch tại địa phương.

2. Phương pháp nghiên cứu.

Nghiên cứu được thực hiện với phương pháp điều tra lấy ý kiến khách du lịch. Do mục tiêu của nghiên cứu là khám phá ý định chọn hoạt động thể thao trong kỳ nghỉ của khách du lịch biển đến Quảng Ngãi nên đối tượng khảo sát là những người đã từng đi du lịch biển và có ý định sẽ đến Quảng Ngãi từ Thành phố Hồ Chí Minh. Phiếu thăm dò ý kiến đã được gửi đến những người đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phiếu được gửi đến những người tham gia khảo sát bằng 2 cách, đó là gửi trực tiếp phiếu in trên giấy và gửi qua Internet với câu hỏi được thiết kế bằng công cụ Google Form. Với 2 câu hỏi gạn lọc: “Bạn đã từng đi du lịch biển hay chưa?” và “Bạn đã từng đi du lịch đến Quãng Ngãi hay chưa?” đã giúp chọn được đối tượng khảo sát đúng yêu cầu đặt ra.

Nội dung chính của bảng câu hỏi chia thành 2 phần: phần thông tin về đặc điểm cá nhân và phần ý định chọn hoạt động trong kỳ nghỉ. Kết thúc thời gian khảo sát đã thu được 430 bảng trả lời, với cơ cấu theo nhóm tuổi được trình bày trong Bảng 1. .

Bảng 1. Cơ cấu mẫu theo độ tuổi

Độ tuổi

Số người

Tỷ lệ (%)

18 - 24

258

60

25 - 34

98

23

35 - 44

67

16

44 - 54

7

2

Tổng

430

100,0

Số khách ở độ tuổi từ 18 - 24 chiếm số đông nhất, chiếm 60%, tiếp đến là khách tuổi từ 24 - 34 chiếm 23%. Những người ở độ tuổi này hầu hết đang có việc làm vì trong độ tuổi lao động. Số liệu ở Bảng 2 cho thấy, có 15,8% đi học và còn lại đều đã có việc làm.

Bảng 2. Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp của khách đi du lịch

Nghề nghiệp

Số người

Tỷ lệ (%)

Quản lý

71

16,5

Nhân viên văn phòng

120

27,9

Nhân viên kỹ thuật

97

22,6

Làm việc tự do

74

17.2

Đi học

68

15,8

Tổng

430

100,0

3. Ý định chọn hoạt động thể thao trong kỳ nghỉ

Ý định bao gồm các yếu tố động cơ có ảnh hưởng đến hành vi cá nhân, các yếu tố này cho thấy mức độ sẵn sàng hoặc nỗ lực của cá nhân để thực hiện hành vi. Ý định thể hiện sự sẵn sàng thực hiện hành vi của một cá nhân, do đó khi đã có ý định, cá nhân sẽ cố gắng tìm cách để thực hiện ý định đó.

Hoạt động trong kỳ nghỉ bao gồm tất cả những hoạt động khám phá thiên nhiên, văn hóa, nghệ thuật; vui chơi, giải trí, thể thao,... mà khách du lịch dành thời gian trong chuyến đi nghỉ để thực hiện. Du lịch biển là những kỳ nghỉ ở vùng bờ biển với những hoạt động trải nghiệm đời sống ở vùng biển liên quan đến hoạt động sinh hoạt tại địa phương vùng biển và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao, lễ hội,...

Kết quả khảo sát cho thấy về động cơ, có 518 câu trả lời, do có một số người có ý định đi với 2 hoặc 3 mục đích (Bảng 3). Động cơ đi để nghỉ dưỡng chiếm tỷ lệ cao nhất (47,3%). Điều này cho thấy cư dân ở Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu nghỉ dưỡng tại Quảng Ngãi và nhu cầu khám phá cuộc sống với vẻ đẹp hoang sơ của vùng biển địa phương trong thời gian từ 3 - 4 ngày cho kỳ nghỉ.

Bảng 3. Động cơ đi du lịch biển tại Quảng Ngãi

Động cơ

Số người

Phần trăm

Nghỉ dưỡng

245

47,3

Khám phá cuộc sống vùng biển

120

23,2

Du lịch kết hợp công việc

98

18,9

Thăm người thân

40

7,7

Khác

15

2,9

Tổng

518

100,0

Ý định chọn hoạt động thể thao trong kỳ nghỉ tại Quảng Ngãi của khách du lịch biển được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 4. kết quả khảo sát mức độ ưa thích với 10 hoạt động

Hoạt động

1

2

3

4

5

Chèo thuyền Kayak

75

82

63

47

163

Moto nước Jetski

82

95

96

61

96

Dù lượn

95

86

86

65

98

Lướt phao chuối

119

92

76

48

95

Chèo ván SUP

89

78

83

51

129

Flyboard

134

99

74

39

84

Bóng chuyền bãi biển

93

79

83

57

118

Bóng đá bãi biển

86

98

79

54

113

Bóng ném bãi biển

94

97

94

47

98

Yoga biển

75

75

76

56

148

Ghi chú: 1: Hoàn toàn không có ý định chọn, 2: Không có ý định chọn, 3: Phân vân; 4: Có ý định chọn, 5: Hoàn toàn có ý định chọn

Với câu hỏi lựa chọn gồm có 10 hoạt động được gợi ý, mỗi hoạt động có 5 mức độ ý định chọn, giá trị trung bình chung của mẫu tính được là 3,01. Có 5 hoạt động có giá trị trung bình lớn hơn giá trị trung bình chung của mẫu, đó là: Chèo thuyền Kayak (3,43), Yoga biển (3,17), Chèo ván SUP (3,13), Bóng chuyền bãi biển (3,07) và Bóng đá bãi biển (3,02), (Bảng 5).

Bảng 5. Giá trị trung bình tương ứng với 10 hoạt động

STT

Hoạt động

Trung bình

1

Chèo thuyền Kayak

3,43

2

Yoga biển

3,17

3

Chèo ván SUP

3,13

4

Bóng chuyền bãi biển

3,07

5

Bóng đá bãi biển

3,02

6

Moto nước Jetski

2,99

7

Dù lượn

2,97

8

Bóng ném bãi biển

2,91

9

Lướt phao chuối

2.79

10

Flyboard

2,63

Hoạt động xếp vị trí thứ nhất là Chèo thuyền Kayak, có thể diễn ra thường xuyên trong năm. Yoga biển là hoạt động chiếm vị trí thứ hai, cũng có thể tổ chức thường xuyên mặc dù có khó khăn nhất định vào những khi thời tiết có mưa bão. Để cung cấp được 2 dịch vụ này, đòi hỏi có đầu tư làm đẹp cảnh quan bãi biển, mua sắm thuyền, dụng cụ và có huấn luyện viên của từng môn thể thao. Các hoạt động thể thao còn lại cũng cần được đầu tư về trang thiết bị, dụng cụ và có người giám sát để cứu hộ trong trường hợp cần thiết. Điều này đòi hỏi các khu du lịch biển phải có sự đầu tư cơ bản đối với từng loại hoạt động. Các khu du lịch biển có thể liên kết với các đơn vị tổ chức tour du lịch hoặc các website chuyên về du lịch để thuận lợi hơn trong việc kinh doanh du lịch.

Đối với ý định mua thêm gói bảo hiểm du lịch dành cho khách du lịch trong thời kỳ có nguy cơ dịch bệnh khi đi du lịch biển tại Quảng Ngãi, có 302 du khách (chiếm 70%) đồng ý mua thêm gói bảo hiểm du lịch này.

4. Kết luận

Nghiên cứu ý định chọn hoạt động thể thao trong kỳ nghỉ tại Quảng Ngãi của du khách là nghiên cứu cần thiết để có thông tin lập kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch thể thao mới. Du lịch biển tại Quảng Ngãi hiện đang là sản phẩm dịch vụ thu hút khách du lịch nên thường bị quá tải vào thời điểm cao điểm nhất là vùng biển đảo Lý Sơn. Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, trong đó có các hoạt động thể thao là một cách để kéo dài mùa du lịch biển. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Chèo thuyền Kayak là ưu tiên số một trong ý định chọn hoạt động thể thao trong kỳ nghỉ. Chiếm vị trí thứ hai là Yoga biển và vị trí thứ ba là Chèo ván SUP. Để thu hút hơn nữa khách du lịch tham gia các hoạt động thể thao biển, các khu du lịch phải có chương trình ưu đãi cho các dịch vụ du lịch bằng cách ưu đãi trực tiếp vào giá sản phẩm dịch vụ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Đặng Thanh Liêm, Đoàn Thị Mỹ Hạnh (2018). Ý định chọn hoạt động trong kỳ nghỉ ở Bến Tre của khách du lịch nông thôn. Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, 3/2018.

2. Trần Thị Minh Hòa (2013). “Hoàn thiện mối quan hệ giữa các bên liên quan nhằm phát triển hoạt động du lịch tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, 3(39), 19 - 28.

3. Rajmund Tomik, Gerard Kosmala, Agnieszka Ardenska. (2017). Active sport tourism in poland: Environmental conditions anh motivational aspects. European Journal of Geography Vol.7, Number 5:129 - 138.

4. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Process, Vol.50, 179-211.

Intention for sports of tourists when they travel to Quang Ngai Province

Ph.D Dang Thanh Liem 1

Master. Nguyen Ngoc Diep 2

1 Faculty of Business Administration, Van Lang University

2 Faculty of Fundamental Sciences, Van Lang University

ABSTRACT:

Quang Ngai Province has many favorable factors for the development of tourism activities, especially sea tourism activities thanks to the proovince’s 129 kilometer coastline with many famous beach such as Dung Quat, Ly Son, and Sa Huynh. This study is to exploore how tourists from the southern provinces and cities, especially Ho Chi Minh City, choose beach sports when they travel to Quang Ngai Province which is the key economic city of the South Central Key Economic Region, Vietnam. By surveying 430 travellers, the study finds out that tourists would prefer doing kayaking, sea yoga, SUP boarding, beach volleyball and beach soccer.

Keywords: Quang Ngai Province, ocean tourism, sports.

[Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, Số 18, tháng 7 năm 2021]