Bến Tre: Hiệu quả 10 năm thi hành Nghị định về Khuyến công

Thực hiện Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về công tác khuyến công, tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, mang lại luồng sinh khí mới trong phát triển công nghiệp nông thôn tại địạ phương.

Nhận thức được tầm quan trọng của phát triển công nghiệp nông thôn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xuất phát từ yêu cầu cầu thực tiễn, Bộ Công thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 45/2012/NĐ-CP về công tác khuyến công. Sau khi được ban hành, Nghị định đã được tỉnh Bến Tre thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, mang lại luồng sinh khí mới trong phát triển công nghiệp nông thôn.

Khuyến Công Bến Tre
Doanh nghiệp đầu tư sản xuất may công nghiệp, tạo việc làm tại tỉnh Bến Tre

Sau 10 năm triển khai, hoạt động khuyến công tại Bến tre đã huy động nhiều nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo công ăn việc làm, xây dựng nông thôn mới; khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất nâng cao hiệu quả, tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải, bảo vệ môi trường… Hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển sản xuất bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo đánh giá chung, hoạt động khuyến công được nâng cao cả về chất và lượng, góp sức đáng kể phát triển công nghiệp nông thôn.

Trong 10 năm thực hiện Nghị định 45/2012/NĐ-CP, tỉnh Bến Tre đã triển khai thực hiện 193 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, với kinh phí hỗ trợ thực hiện 33,756 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của các cơ sở công nghiệp nông thôn hơn 247,4 tỷ đồng, tạo ra việc làm cho hơn 6.500 lao động (trong đó: KCQG là 52 đề án, kinh phí hỗ trợ là 12,99 tỷ đồng; KCĐP là 141 đề án, kinh phí hỗ trợ là 20,766 tỷ đồng). Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 03 Cụm công nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ là 961,8 triệu đồng, gồm: Cụm công nghiệp Bình Thới, huyện Bình Đại; Cụm Công nghiệp Thành Thới B, Huyện Mỏ Cày Nam; Cụm Công nghiệp An Hòa Tây, huyện Ba Tri.

Đáng chú ý, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn về nguồn lực phát triển sản xuất các sản phẩm từ dừa trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre đã xây dựng và triển khai thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia điểm “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre phát triển sản xuất sản phẩm từ dừa giai đoạn 2019 – 2020” và tiếp tục là “giai đoạn 2023 - 2025” nhằm tập trung đẩy mạnh vào các hoạt động hỗ trợ các cơ sở sản xuất chế biến dừa của địa phương như: nâng cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp; ứng dụng máy móc, thiết bị; phát triển sản phẩm thông qua các hoạt động quảng bá sản phẩm tại các kỳ hội chợ trong nước… 

Bên cạnh đó, tỉnh Bến Tre còn chủ trì thực hiện 5 đợt bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, qua đó có 90 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh; Có 29 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Khu vực; Có 17 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia.

Và để hỗ trợ cho các cơ sở CNNT có các sản phẩm được bình chọn đầu tư phát triển sản xuất, Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại Bến Tre đã xây dựng và triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia điểm “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bến Tre có sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu phát triển sản xuất”.

Trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục thực hiện tốt Nghị định 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến công; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khuyến công theo chuỗi ngành hàng và chuyển đổi số. Triển khai các hoạt động khuyến công đồng bộ với các chương trình hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, ưu đãi đầu tư, tín dụng và đặc biệt là khoa học và công nghệ trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác bình chọn, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện, tôn vinh và hỗ trợ phát triển những sản phẩm có chất lượng, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

 

Chung Thắng