Đầu tư gần 24.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng 3 huyện ven biển Bến Tre

Giai đoạn 2018-2023, tỉnh Bến Tre đã thu hút 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng 3 huyện ven biển, với tổng mức đầu tư hơn 23.985 tỷ đồng; trong đó, có nhiều dự án thuộc lĩnh vực nông sản, thủy sản, năng lượng tái tạo...

Sau gần 5 năm triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Bến Tre về hướng Đông, giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc phát triển kinh tế khu vực biển ổn định và bền vững.

Đầu tư gần 24.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng 3 huyện ven biển Bến Tre
Giai đoạn 2018-2023, tỉnh Bến Tre đã thu hút 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng 3 huyện ven biển, với tổng mức đầu tư hơn 23.985 tỷ đồng

Theo đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành và UBND các huyện ven biển triển khai các nhiệm vụ được đề ra. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, thu hút nguồn lực đầu tư vùng ven biển của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cho biết, giai đoạn 2018-2023, tỉnh đã thu hút 25 dự án đầu tư ngoài ngân sách để phát triển cơ sở hạ tầng 3 huyện ven biển, với tổng mức đầu tư hơn 23.985 tỷ đồng; trong đó, có nhiều dự án thuộc lĩnh vực nông sản, thủy sản, năng lượng tái tạo…

Đồng thời, bố trí ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho 3 huyện biển khoảng 4.147 tỷ đồng, gồm 572 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn 3 huyện ven biển. Trong số các dự án bố trí vốn, có nhiều dự án quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thời gian qua, việc phát triển kinh tế biển gắn với các ngành du lịch, công nghiệp chủ lực được tỉnh Bến Tre quan tâm triển khai. Cụ thể, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng quy hoạch phát triển kinh tế 3 huyện ven biển Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú; hình thành các ngành nghề, lĩnh vực mới như năng lượng điện gió, điện khí LNG, hydro xanh...

Hiện nay, tỉnh Bến Tre có 32 dự án liên quan đến du lịch với tổng số vốn đầu tư trên 3.300 tỷ đồng. Hiện, các dự án đang triển khai đạt trên 30% so với tổng vốn đầu tư. Dự kiến đến năm 2025, tổng thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn 3 huyện biển tăng bình quân 25%/năm, chiếm khoảng 20% doanh thu du lịch của cả tỉnh. Đến năm 2030, doanh thu từ du lịch 3 huyện biển chiếm từ 30% doanh thu du lịch của tỉnh.

Đối với phát triển công nghiệp tại các huyện biển, theo phương án phát triển cụm công nghiệp đang được tích hợp vào Quy hoạch phát triển tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, dự kiến trên địa bàn 3 huyện biển sẽ phát triển 6 cụm công nghiệp, với tổng diện tích hơn 380 ha. Hiện đã có 3 cụm công nghiệp thành lập và quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 102,97 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho hay, địa phương đang tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của 3 huyện ven biển trong lĩnh vực khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản. Tỉnh đang đẩy nhanh phát triển 4.000 ha nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao đến năm 2025. Đến nay, tỉnh có hơn 3.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ ứng dụng công nghệ cao, tập trung ở các huyện Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú.

Về lĩnh vực năng lượng tái tạo, Bến Tre hiện có 19 dự án điện gió đã được bổ sung vào quy hoạch, với tổng công suất 1.007,7 MW. Đến nay, có 9/19 dự án đang triển khai ngoài thực địa, thi công lắp đặt hoàn thành với công suất đạt 366,5 MW; có 10/19 dự án còn lại (tổng công suất khoảng 640 MW) đang triển khai các thủ tục pháp lý. Ngoài ra, có 27 dự án điện gió, 3 dự án điện khí LNG đang trình bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, có xét đến năm 2045.

Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 36-NQ/TW, Tỉnh ủy Bến Tre tập trung triển khai hiệu quả các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển. Qua đó, đưa tỉnh Bến Tre trở thành một trong những tỉnh phát triển mạnh và bền vững về kinh tế biển, trọng tâm là phát triển nhanh và bền vững các ngành kinh tế biển, tạo đột phá một số ngành kinh tế biển như năng lượng tái tạo; khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá; phát triển du lịch biển; phát triển công nghiệp, đô thị ven biển; phát triển thương mại dịch vụ.

Bến Tre tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình hạ tầng thiết yếu tạo động lực thu hút doanh nghiệp vận tải như: hạ tầng bến cảng, bến thủy nội địa, bến bãi, kho hàng tập trung gần các khu công nghiệp, khu vực sản xuất tập trung; tăng cường hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư các dự án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị, khu lấn biển..., đồng thời thu hút đầu tư phát triển du lịch biển…

Huyền My