Bộ Công Thương: Cho phép thi công trở lại Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tại văn bản số 5338/BCT-ATMT ngày 8/9/2022 gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ Công Thương đồng ý cho phép thi công trở lại đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.
thuy dien
Toàn cảnh công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Theo đó, thực hiện công văn số 5659/VPCP-CN ngày 30/8/2022 của Văn Phòng Chính phủ về việc báo cáo Hồ sơ đánh giá tổng thể Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Thông báo số 302/TB-VPCP ngày 5/11/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại buổi kiểm tra và làm việc về sạt lở khu vực thi công hố móng Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng, trên cơ sở Báo cáo số 2400/BC-EVN ngày 06/5/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, sau khi xem xét, Bộ Công Thương đồng ý với đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc cho phép thi công trở lại đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Trong quá trình tổ chức thi công, Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm tuyệt đối an toàn cho Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, nhất là đập thủy điện Hòa Bình, an toàn tuyệt đối với tượng đài Bác Hồ và các công trình hiện hữu. Bộ Công Thương cũng yêu cầu EVN tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, thi công xây dựng công trình và các quy định pháp luật liên quan.

Vũ Chang