Chi tiền tỷ nhưng Đại hội lần 1 của Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vẫn bất thành

Mặc dù có hơn 44.000 cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhưng thực tế chỉ có số ít đến tham dự Đại hội, khiến Đại hội lần 1 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu CII) diễn ra bất thành.
Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM
HĐQT Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh dự kiến trình cổ đông mục tiêu lợi nhuận năm nay tăng 10% so với năm 2023.

Ngày 24/4, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã cổ phiếu CII - sàn HoSE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tuy nhiên, do chỉ có 134 cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự, tương ứng chiếm 37% tổng lượng cổ phần có quyền biểu quyết (nhỏ hơn 50%), vì vậy Đại hội đã không đủ điều kiện để diễn ra.

Theo Điều lệ năm 2022 của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh, Đại hội lần 1 muốn tổ chức thành công phải tối thiểu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; Đại hội lần 2 phải có tối thiểu 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự; còn Đại hội lần 3 sẽ không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Đáng lưu ý, trước đó, để khuyến khích cổ đông tham dự Đại hội, Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh đã có thông báo về chương trình tri ân bằng tiền mặt đối với cổ đông tham dự Đại hội với mức tiền tương ứng với số lượng cổ phiếu mà cổ đông sở hữu.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh thực hiện chương trình tri ân như trên. Trong những cuộc họp Đại hội từ năm 2023 đến nay, công ty này thường xuyên tặng tiền để khuyến khích cổ đông dự họp.

Gần đây nhất, Đại hội cổ đông bất thường ngày 31/1/2024 của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh không thể diễn ra do số lượng cổ đông tham dự tại thời điểm tổ chức họp chỉ chiếm 48,47% trên tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, thấp hơn mức 50% theo quy định.

Trước đó, vào ngày 19/9/2023, công ty không thể tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 do chỉ có đại diện 31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự. Tới ngày 17/10/2023, khi có đại diện hơn 34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp này mới diễn ra thành công.

Giá cổ phiếu CII Hạ tầng Kỹ thuật
Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu CII của Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Xem thêm: "Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Doanh thu mảng BOT năm nay sẽ tăng 60-70%" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc vì sao Đại hội nhiều lần bất thành, ông Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh chia sẻ: "Thực sự tổ chức thành công Đại hội là rất khó!".

Nguyên nhân xuất phát từ việc cơ cấu cổ đông công ty rất loãng với hàng chục ngàn người, dẫn đến tình trạng các cuộc họp bất thành vì không đủ tỷ lệ tham dự theo quy định (trên 50%).

Lãnh đạo Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh cũng cho biết, để tổ chức Đại hội, chi phí tổ chức rất tốn kém, riêng chi phí thực hiện để mời hơn 44.000 cổ đông theo danh sách cung cấp của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày chốt quyền tham dự Đại hội đã tốn khoảng 1 tỷ đồng.

"Chúng tôi đang nghiên cứu chính sách thu hút cổ đông tham dự vào kỳ Đại hội lần 2, có thể bằng cách quay số trúng thưởng trị giá cao thật hấp dẫn để quyết tâm tổ chức Đại hội", ông Lê Quốc Bình nói.

Hội đồng Quản trị Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh dự kiến sẽ trình cổ đông xem xét nhiều tờ trình quan trọng về hoạt động kinh doanh của công ty. Trong năm nay, công ty hiện lập kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 4.194 tỷ đồng, giảm 11% so với thực hiện 2023. Tuy nhiên, mục tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (loại trừ yếu tố phân bổ lợi thế thương mại) đạt 430 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2023.

Duy Quang