Chứng khoán VPBank kỳ vọng lãi năm nay tăng 54%, muốn tham gia thị trường phái sinh

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank, công ty thành viên trong hệ sinh thái Ngân hàng VPBank, vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng gấp rưỡi so với năm 2023.
Chứng khoán VPBank
Chứng khoán VPBank ghi nhận mức tăng trưởng lãi ròng năm 2023 lên tới hơn 130%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 26/04 sắp tới.

Theo đó, Chứng khoán VPBank đặt mục tiêu doanh thu năm nay đạt 3.509 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.932 tỷ đồng, lần lượt tăng tăng 94% và 54% so với mức thực hiện năm 2023.

Xét về cơ cấu, hãng chứng khoán này dự kiến doanh thu từ chứng khoán niêm yết sẽ chiếm tới 60% tổng doanh thu năm nay, ước đạt 2.089 tỷ đồng, tăng 224% so với năm 2023.

Theo sau là doanh thu từ kinh doanh trái phiếu và các hoạt động khác ước đạt 1.342 tỷ đồng (chiếm 38% tổng doanh thu) và doanh thu từ dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu ước đạt 78 tỷ đồng (chiếm 2% tổng doanh thu), lần lượt tăng 18% và tăng 144% so với năm 2023.

Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị Chứng khoán VPBank dự kiến trình cổ đông thông qua việc tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến chứng khoán phái sinh gồm: đăng ký thành viên giao dịch và thành viên tạo lập thị trường, đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh (thành viên bù trừ chung).

Xem thêm: "Ngân hàng VPBank (VPB): Đặt mục tiêu lãi tăng 114%, xúc tiến lập chi nhánh tại Nhật Bản" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Trong năm 2023, Chứng khoán VPBank ghi nhận lãi trước thuế đạt 1.255 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 1.004 tỷ đồng, lần lượt tăng 131,5% và 131,3% so với năm 2022.

Mặc dù ghi nhận mức lãi lớn, HĐQT Chứng khoán VPBank dự kiến trình cổ đông xem xét việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2023.

Chứng khoán VPBank tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán ASC, thành lập năm 2009. Đến năm 2021, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng VPBank, mã cổ phiếu VPB) đã quyết định mua lại gần 26,2 triệu cổ phiếu từ Chứng khoán ASC, tương đương với tỷ lệ sở hữu 97,42%.

Tháng 5/2022, Chứng khoán VPBank chính thức đổi tên như hiện tại và hoạt động với tư cách là công ty thành viên của Ngân hàng VPBank. Tính đến ngày 31/12/2023, vốn điều lệ của Công ty đạt 15.000 tỷ đồng.

Hoạt động chính của Công ty hiện bao gồm các mảng liên quan đến chứng khoán như môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành, lưu ký, tư vấn đầu tư, giao dịch ký quý và ứng trước tiền bán chứng khoán.

Duy Quang