Công đoàn Điện Biên: Phát huy hiệu quả vai trò đại diện cho người lao động

Hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chất lượng công việc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy hiệu quả vai trò đại diện

Hiện nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đang quản lý, chỉ đạo 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với tổng số 943 công đoàn cơ sở, 31.022 đoàn viên. Nhìn chung, công nhân, viên chức, lao động có việc làm, đời sống tương đối ổn định; nhiều doanh nghiệp đã quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đầu tư trang thiết bị, môi trường làm việc bảo đảm an toàn, thuận lợi, các chế độ chính sách cho người lao động được bảo đảm; thu nhập bình quân khối hành chính sự nghiệp là 6,050 triệu đồng/người/tháng, khối sản xuất kinh doanh là  5,2 triệu đồng/người/tháng; đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân, viên chức, lao động được cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm tạo điều kiện…

Các cấp công đoàn đã tập trung triển khai thực hiện phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra. Đồng thời tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đổi mới hoạt động của các cấp công đoàn trong tình hình mới, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên đã và đang khẩn trương xây dựng Chương trình hành động với một số nội dung, chỉ tiêu quan trọng, như: Phấn đấu phát triển, kết nạp trên 8.000 đoàn viên công đoàn (nâng tổng số đoàn viên của tỉnh Điện Biên lên gần 40.000 đoàn viên); 80% doanh nghiệp có 15 lao động ổn định thành lập tổ chức công đoàn; hơn 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; 75% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Đánh giá về mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Điện Biên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 của nhiệm kỳ, đặc biệt là năm 2024, ông Tẩn Minh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên cho biết năm 2024, dự báo nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây khó khăn cho sự phát triển của các doanh nghiệp và việc làm của công nhân, người lao động. Do vậy, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Điện Biên sẽ tìm các giải pháp củng cố, nâng cao số lượng, chất lượng tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Điện Biên

Công đoàn cơ sở CĐCS các đơn vị trường học trên địa bàn TP.Điện Biên Phủ trồng và chăm sóc đường hoa 7/5

 

Công đoàn tiếp tục đồng hành, nắm bắt những khó khăn của doanh nghiệp để đề xuất kịp thời với tỉnh tạo những cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đảm bảo hài hòa lợi ích đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội ngay tại đơn vị mình, từ đó tạo động lực để người lao động tiếp tục phấn đấu, hăng hái lao động sản xuất, thi đua, tích cực chia sẻ khó khăn, gắn bó, đồng hành cùng doanh nghiệp, phát huy sáng kiến, tiết kiệm, cải tiến kỹ thuật, lao động với năng suất, chất lượng cao....

Công đoàn cam kết chia sẻ với doanh nghiệp khi gặp khó khăn, kêu gọi người lao động chia sẻ cùng doanh nghiệp, ổn định tình hình không để tranh chấp lao động xảy ra, kịp thời tuyên truyền và đề xuất lãnh đạo doanh nghiệp giải đáp, tháo gỡ những vấn đề bất lợi phát sinh trong quan hệ lao động.

Đẩy mạnh thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bên cạnh việc phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; công đoàn Điện Biên đã triển khai sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa, khơi dậy ý chí quyết tâm, tinh thần hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Xác định kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là hoạt động ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Do vậy, cùng với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm trong năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, triển khai nhiều phong trào thi đua, tổ chức được các hoạt động thiết thực. Nổi bật là phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới đã được LĐLĐ tỉnh phát động và triển khai sâu rộng trong các cấp Công đoàn cũng như đến tận từng cán bộ, đoàn viên. Cùng với đó là các hoạt động chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch công tác; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo.

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh vinh dự tham gia diễu hành. "Đây là một nhiệm vụ nhưng đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong đội ngũ diễu hành tại lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ" - ông Tẩn Minh Long nhấn mạnh.

Các hoạt động cho kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) được tỉnh Điện Biên chuẩn bị với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa. Chung tay cùng tỉnh, các cấp Công đoàn trong tỉnh cũng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh Điện Biên đến với bạn bè cả nước và quốc tế.

Hoa Lê