Công ty Apatit Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam xác định hoạt động với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và khẩu hiệu hành động "Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn", Công đoàn công ty phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

dai hoi cong doan apatit

Trong hai ngày (30 và 31/5), Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tham dự đại hội, về phía tỉnh Lào Cai có ông Nguyễn Hữu Long – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai.

Về phía Tập đoàn Hóa chất Việt nam có ông Nguyễn Văn Quý – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn; bà Hồ Thị Mai Hương – Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Phía Công ty Apatit Việt Nam có ông Nguyễn Văn Đông – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV công ty; ông Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc công ty.

Đại hội cũng chào đón 199 đại biểu đại diện cho 1.838 đoàn viên, người lao động công ty.

doan chu tich
Đoàn Chủ tịch

Phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức công đoàn

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam đã phát huy tốt vai trò của tổ chức, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên và đặc biệt đã phát huy được vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Trải qua 21 kỳ đại hội, Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam không ngừng được củng cố và trưởng thành; đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn luôn đi đầu trong các phong trào thi đua; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên Công ty Apatit Việt Nam luôn được đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động. Các hoạt động đều hướng về cơ sở, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Công ty để tổ chức và vận động công nhân viên hăng hái thi đua lao động sản xuất; tuyên truyền vận động công nhân viên lao động chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Công ty.

Đặc biệt trong đại dịch Covid-19, Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, tổng số 1.789 người với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Công tác an sinh xã hội, phúc lợi cho người lao động được quan tâm tham mưu thực hiện có hiệu quả. Hằng năm đã chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức mua quà cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) nhân dịp Tết Nguyên Đán số tiền: 12 tỷ đồng. Tổ chức cho CNVCLĐ đi tham quan, học tập trong và ngoài nước cho 3.960 lượt người với tổng kinh phí gần 31,305 tỷ đồng.

Công đoàn công ty còn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Chủ động cùng với chuyên môn tổ chức phát động các đợt thi đua toàn diện về lao động sản xuất, đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất, trong nhiệm kỳ có: 237 sáng kiến cải tiến, hợp lý hoá sản xuất của: 1.285 tác giả và đồng tác giả, với tổng giá trị làm lợi gần 75,484 tỷ đồng.

Các hoạt động của Công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; thu nhập của người lao động năm sau cao hơn năm trước: Đầu nhiệm kỳ bình quân 10,2 triệu đồng/người/tháng, đến năm 2022 thu nhập bình quân trên 17 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Với những thành tích và kết quả nổi bật đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam đã được các cấp khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: 02 Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai; 01 Cờ thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam; 01 Cờ thi đua chuyên đề của Công đoàn Hóa chất Việt Nam và Công đoàn cơ sở, 01 cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh Lào Cai,...

dai bieu tham du
Đại biểu tham dự Đại hội

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác công đoàn

Trong nhiệm kỳ Công đoàn khoá 22, bên cạnh những thuận lợi và động lực từ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ khoá 21, tình hình sản xuất của công ty phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do một số khai trường khai thác xuống sâu, hệ số bóc đất đá lớn, cự ly vận tải xa, chất lượng quặng 3 cung cấp cho các nhà máy tuyển ngày càng giảm, làm giảm hiệu quả tuyển. Bên cạnh đó, trữ lượng quặng apatit loại 1 còn lại rất ít; các yếu tố chi phí sản xuất thường xuyên tăng.

Công tác đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, chưa đáp ứng kịp thời sản xuất và đầu tư; hai nhà máy tuyển Tằng Loỏng và Cam Đường khó khăn về hồ chứa chất thải; việc thu hồi công nợ khó đòi gặp khó khăn, dư nợ một số khách hàng với Công ty còn cao, quá hạn kéo dài.

Lĩnh vực sản xuất phốt pho thường xuyên biến động mạnh, giá bán liên tục giảm, lượng tồn kho lớn... là những yếu tố chính tác động, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập của công nhân viên, người lao động theo quy định. Trong thời gian tới Công đoàn sẽ chuyển giao về trực thuộc Công đoàn Công nghiệp hoá chất Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, công đoàn Công ty Apatit Việt Nam xác định hoạt động với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và khẩu hiệu hành động "Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn", Công đoàn công ty phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Với phương châm đó, công đoàn xác định làm tốt các nhiệm vụ sau: Một là, hoàn thiện thủ tục chuyển giao về trực thuộc Công đoàn Công nghiệp hoá chất Việt Nam theo quy định, ổn định tổ chức bộ máy bảo đảm duy trì hoạt động hiệu quả theo Điều lệ quy định. Khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ khoá XXI. Kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá XXII đã đề ra.

Hai là, cần bám sát sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty và công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng, phát triển phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; các hoạt động Công đoàn phải đảm bảo gắn kết chặt chẽ với tình hình sản suất kinh doanh của Công ty.

Ba là, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà Nước, nội quy, quy chế của Công ty, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

Bốn là, duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hợp lý hoá sản xuất; đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, các hoạt động văn nghệ, thể thao nâng cao sức khoẻ và đời sống văn hoá, tinh thần cho người lao động.

Năm là, công đoàn các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác chăm lo đến đời sống, việc làm, kịp thời nắm vững tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động; vận động đoàn viên, công nhân viên lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

bau dai bieu
Bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai và Đại hội Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam

Phát biểu tham luận tại đại hội, công đoàn Chi nhánh sửa chữa cơ điện cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất lao động được Chi nhánh đặc biệt quan tâm vì từ phong trào này sẽ là tiền đề cho việc thực hiện được các mục tiêu của Công ty đề ra là giảm giá thành sửa chữa, nâng cao chất lượng sửa chữa, đảm bảo tiến độ, tăng năng suất lao động.

Thời gian qua, chi nhánh đã thực hiện nhiều sáng kiến như Gia công chế tạo đóng mới Gầu máy xúc thủy lực CAT 365, KOMATSU 850; Gia công chế tạo mới các loại Xi lanh cho máy xúc thủy lực với giá trị làm lợi gần 10 tỷ đồng. Đặc biệt là đầu năm 2023, tập thể cán bộ, kỹ sư, người lao động chi nhánh đã nghiên cứu chế tạo thành công máy doa lỗ di động D820/1130 doa được các chi tiết có đường kính từ 800mm đến 1400mm. Đã đưa vào sử dụng doa cổ ống lót máy nghiền bi có đường kính 825mm tại CN Tuyển BNS... Các sáng kiến hợp lý hóa sản xuất được Công ty công nhận và đưa vào áp dụng cho sản xuất mang lại hiệu quả rất lớn, tăng năng suất lao động đặc biệt là làm chủ được vật tư phụ tùng cho các thiết bị phục vụ sửa chữa.

Đại diện Công đoàn bộ phận Tổ chức lao động cho biết, để duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, đảm bảo việc làm đời sống cho CBCNV, Công đoàn bộ phận Tổ chức lao động đã chủ động phối hợp với chuyên môn tham mưu cho Tập thể Lãnh đạo Công ty, BCH Công đoàn Công ty trong việc thực hiện công tác đổi mới tái cơ cấu doanh nghiệp, sắp xếp lại tổ chức sản xuất, cơ cấu lại lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

Bên cạnh đó tham mưu cho lãnh đạo công ty nâng thu nhập bình quân của người lao động tăng dần theo hàng năm, từ mức 10,2 triệu đồng/người/tháng năm 2017 lên trên 17 triệu đồng/người/tháng năm 2022. Đồng thời, việc giải quyết các Chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của Người lao động được thực hiện đầy đủ, thanh toán kịp thời, đúng chế độ và chính sách của Nhà nước.

ong nguyen huu long
Ông Nguyễn Hữu Long – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai: Những năm trở lại đây, mặc dù chịu nhiều tác động của yếu tố cạnh tranh thị trường cũng như dịch bệnh Covid-19, nhưng công ty Apaitit vẫn đứng vững và tăng trưởng tốt. 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Hữu Long – Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai cho biết, những năm trở lại đây, mặc dù chịu nhiều tác động của yếu tố cạnh tranh thị trường cũng như dịch bệnh Covid-19, nhưng công ty Apaitit vẫn đứng vững và tăng trưởng tốt. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Qua hơn 6 thập kỉ thăng có, trầm có, tập thể cán bộ công nhân công ty vẫn một lòng làm theo lời Bác dạy, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, vượt qua khó khăn, đưa doanh nghiệp trở thành một doanh nghiệp hàng đầu tại Lào Cai.

Đối với hoạt động chăm lo đời sống người lao động, ông Nguyễn Hữu Long đánh giá cao Công ty Apatit Việt Nam trong việc đảm bảo thu nhập cũng như chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.  

Về những giải pháp trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Long đề nghị lãnh đạo và công đoàn Công ty cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của đảng pháp luật của nhà nước cũng như sự chỉ đạo của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam để người lao động thấy được nhiệm vụ của mình là gì, từ đó nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.

Trong thời gian tới, Công ty cần quan tâm hơn nữa đến đời sống người lao động để họ có thêm thu nhập. Bên cạnh đó, cải thiện đời sống tinh thần để người lao động phấn khởi, yên tâm công tác, tạo dựng khối đoàn kết để giúp Công ty cùng phát triển. Đặc biệt, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ cơ sở để doanh nghiệp ổn định sản xuất; tránh xảy ra xung đột, tranh chấp để doanh nghiệp có điều kiện phát triển bền vững. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác an sinh xã hội cả trong nội bộ và các doanh nghiệp trên địa bàn Lào Cai, đóng góp cho sự phát triển địa phương.

Đặc biệt, là ngành sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi ro, Apatit Việt Nam cần nâng cao tuyên truyền vận động bồi dưỡng người lao động để nâng cao ý thức an toàn lao động. Đồng thời phát động các phong trào thi đua theo đợt, chủ đề, tập trung thực hiện các phong trào sáng kiến tiết kiệm, giảm giá thành, giảm chi phí. Phát động phong trào năng suất chất lượng, năng suất lao động, tiết kiệm nguyên nhân vật liệu. Hưởng ứng chương trình 1 triệu sáng kiến do Tổng liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

 

ra mat ban chap hanh
Ra mắt Ban chấp hành khóa 2023-2028. Ông Đặng Hồng Phong tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty

 

Kết thúc Đại hội, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa XXII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 9 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai; bầu 4 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn Công nghiệp hóa chất Việt Nam. Ông Đặng Hồng Phong được bầu tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Apatit Việt Nam.

Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân; Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân đã có thành tích đóng góp trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

apatit dai hoi cong doàn 1

apatit dai hoi cong doàn 2

apatit dai hoi cong doàn 3

apatit dai hoi cong doàn 4

Trần Bản