Cụm thi đua số 15 Petrolimex ký giao ước thi đua năm 2022

Cụm thi đua số 15, Petrolimex vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2022 tại Văn phòng Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ.
nam tay nguyen
Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Đồng Tháp Lê Phúc Thạnh, Chủ tịch Petrolimex Cần Thơ Võ Thái Sơn, Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex An Giang Hồng Phong, Chủ tịch kiêm giám đốc Petrolimex Cà Mau Diệp Lâm Duy Phương (Từ trái sang) đại diện 04 Công ty thành viên Cụm thi đua Số 15, Petrolimex ký giao ước thi đua năm 2022 và thể hiện sự đoàn kết tổ chức hiệu quả phong trào thi đua.

Cụm thi đua số 15, Petrolimex gồm 4 đơn vị: Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ được Tập đoàn chỉ định làm đơn vị Cụm trưởng năm 2022 và Công ty Xăng dầu An Giang, Công ty Xăng dầu Cà Mau Công ty Xăng dầu Đồng Tháp.

Trưởng ban Tổ chức Nhân sự Tập đoàn Nguyễn Trí Thiện đã đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, tiêu chí chấm điểm theo đúng chỉ đạo tại công văn số 0735/PLX-HĐQT ngày 31/05/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc tổ chức cụm thi đua đối với các doanh nghiệp trực thuộc Petrolimex, phù hợp với thực tế của các đơn vị trong cụm, bao quát các chỉ tiêu phấn đấu cốt lõi và tin tưởng Cụm số 15 sẽ tổ chức sôi nổi, hiệu quả các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền móng xây dựng hoạt động thi đua các năm tiếp theo hiệu quả và thiết thực hơn nữa.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất Kế hoạch tổ chức hoạt động, tiêu chí chấm điểm thi đua và tiến hành ký Giao ước thi đua năm 2022. Hội nghị đã bầu Công ty Xăng dầu An Giang là đơn vị Cụm phó năm 2022.

Các Công ty trong cụm thống nhất Chủ đề thi đua năm 2022 là “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022”. Các nội dung thi đua chủ yếu:

- Thi đua chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy định của Tập đoàn, Công ty.

- Đảm bảo an toàn mọi mặt hoạt động về con người, tiền, hàng, PCCC, môi trường, an toàn VSLĐ. Tổ chức hoạt động SXKD trong tình hình mới đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

- Thi đua hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 Tập đoàn giao .

- Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ; có các giải pháp phát triển thị trường phù hợp để gia tăng sản lượng, thị phần trên tất cả các phương thức bán hàng của từng đơn vị. Trong đó tập trung gia tăng sản lượng bán lẻ, phát triển hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tăng cường triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có năng lực công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Các Công ty thành viên trong cụm thống nhất tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong trào thi đua, khen thưởng; chú trọng xây dựng, phát triển điển hình tiên tiến, để biểu dương, khen thưởng kịp thời và phổ biến, tuyên truyền, nhân rộng tạo sự lan tỏa trong Công ty và trong toàn Cụm; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển, biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2022 và các năm tiếp.

 

 

Lưu Thắng