Đã có 499 lượt doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia

Thông qua Chương trình, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG đã được Bộ Công Thương hỗ trợ quảng bá, tham gia một số hội chợ, triển lãm có quy mô lớn và uy tín ở trong và ngoài nước nước theo định hướng xuất khẩu.
Cholimex
Cholimex lần đầu tiên đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2020

 

Trong khuôn khổ Chương trình Thương hiệu quốc gia (THQG), định kỳ 2 năm/lần, Bộ Công Thương tổ chức Lễ Công bố các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam là Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong để không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển doanh nghiệp.

Qua 6 kỳ tổ chức, đã có 499 lượt doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG (cụ thể, năm 2008 là 30 doanh nghiệp; năm 2010 là 43 doanh nghiệp; năm 2012 là 54 doanh nghiệp; năm 2014 là 63 doanh nghiệp; năm 2016 là 88 doanh nghiệp; năm 2018 là 97 doanh nghiệp, năm 2020 là 124 doanh nghiệp).

Các doanh nghiệp tham gia Chương trình đều duy trì tốc độ tăng trưởng cao về lợi nhuận, doanh thu, thị phần trong và ngoài nước.

Thông qua Chương trình, các doanh nghiệp có sản phẩm đạt THQG đã được Bộ Công Thương hỗ trợ quảng bá, tham gia một số hội chợ, triển lãm có quy mô lớn và uy tín ở trong và ngoài nước nước theo định hướng xuất khẩu cũng như được Bộ Công Thương hỗ trợ công tác quảng bá, phát triển thương hiệu qua các diễn đàn, hội nghị, hội thảo cũng như các sự kiện trong khuôn khổ Chương trình THQG.

Theo thông tin từ tổ chức định giá tư vấn doanh nghiệp Brand Finance, trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2019, Thương hiệu quốc gia Việt Nam được định giá 247 tỷ USD (tăng 5,4% so với con số 235 tỷ USD năm 2018) và xếp hạng thứ 42.

Mobifon là một trong 124 lượt doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia
Mobifon là một trong 124 lượt doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia

 

Trong giai đoạn ba năm qua, thứ hạng của Thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện, tăng 8 bậc và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh nhờ những nỗ lực của Chính phủ về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao thành tích xuất nhập khẩu, hỗ trợ thương hiệu sản phẩm và doanh nghiệp và những dự báo tích cực về tăng trưởng GDP. Trong đó, có sự đóng góp đáng kể của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, nhằm tăng cường hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng, Bộ Công Thương đã tham mưu, xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 30/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 về ban hành Quy chế xây dựng, quản lý, thực hiện Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam và Quyết định số 1320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2019 về phê duyệt Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2030.

Các văn bản trên đã bổ sung các quy định pháp lý hỗ trợ hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu trong giai đoạn mới.

 

Đông Hà