Da sinh học làm từ xoài

Những quả xoài bị loại bỏ trong quá trình chế biến sẽ được sử dụng để làm ra một loại da sinh học. Loại da sinh học này có thể thay thế các sản phẩm đồ da thông thường, mang đến một giải pháp thay thế bền vững.

Các nhà nghiên cứu tại Thái Lan vừa chế tạo thành công da sinh học từ các quả xoài bị loại bỏ trong quá trinh chế biến. Dự án nghiên cứu này được thực hiện bởi phòng trưng bày suMphat (Bangkok), hợp tác với các nhà nghiên cứu từ các trường đại học danh tiếng của Thái Lan như Đại học Khon Kaen, Đại học Mahidol và Đại học Chulalongkorn, cùng nhóm nghiên cứu Second Life. Dự án nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý chất thải từ các hoạt động chế biến xoài. 

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển sâu rộng, nhóm nghiên cứu đã tìm ra một loại vật liệu cải tiến mới được gọi là da sinh học xoài, sử dụng cùi xoài và vi khuẩn, đồng thời giữ lại các đặc tính riêng biệt của trái cây mà không cần chất phụ gia polyme.

Da sinh học thu được có thể thay thế các sản phẩm đồ da thông thường, mang đến một giải pháp thay thế bền vững không ảnh hưởng đến chất lượng hoặc kiểu dáng. Giải pháp này giúp giải quyết những quả xoài bị loại bỏ không đáp ứng các yêu cầu về kích thước và hình dạng của ngành chế biến xoài; qua đó, tăng thêm giá trị cho chất thải nông nghiệp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tuần hoàn.

Dưới đây là một số hình ảnh về nghiên cứu chế tạo da sinh học từ các quả xoài bị loại bỏ:

da sinh học
Những quả xoài bị loại bỏ trong quá trình chế biến sẽ được sử dụng làm một loại da sinh học
da sinh học
Mô phỏng chu kỳ sản xuất da sinh học từ xoài
da sinh học
Quá trình thử nghiệm làm da sinh học từ xoài

da sinh học

da sinh học
Các sản phẩm được làm từ da sinh học xoài
Đinh Hương biên dịch