Đại hội đồng cổ đông VEAM năm 2024: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 diễn ra sáng 20/6, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) - CTCP đã tiến hành bãi nhiệm, miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, Đại hội đã công bố Tờ trình việc bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) đối với ông Phan Phạm Hà – Thành viên HĐQT; Tờ trình việc miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Nga - Thành viên HĐQT, Tờ trình bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Danh sách ứng viên đề cử/ứng cử tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đã được đại hội cổ đông thông qua và bỏ phiếu tán thành. Theo đó 4 tân thành viên HĐQT gồm: Ông Ngô Khải Hoàn, ông Nguyễn Hoàng Giang, bà Nguyễn Thị Hoa và bà Trần Thị Nguyệt.

Ngô Khải Hoàn
Đại hội  bầu bổ sung ông Nguyễn Hoàng Giang vào vị trí Tổng Giám đốc; ông Ngô Khải Hoàn vào vị trí Chủ tịch HĐQT; bà Nguyễn Thị Hoa và bà Trần Thị Nguyệt vào vị trí Uỷ viên HĐQT

Đồng thời, Hội đồng quản trị đã bầu ông Ngô Khải Hoàn - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) – Chủ tịch HĐQT VEAM nhiệm kỳ 2022-2027.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ Công Thương) làm Tổng giám đốc VEAM.

 

ông Ngô Khải Hoàn
Ông Ngô Khải Hoàn phát biểu tại Đại hội đồng Cổ đông thường 

Thay mặt các thành viên HĐQT mới của nhiệm kỳ 2022-2027 phát biểu tại đại hội, ông Ngô Khải Hoàn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các cổ đông đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các thành viên vào HĐQT. Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm của các thành viên trước cổ đông.

Ông Ngô Khải Hoàn khẳng định: “Với thành công của đại hội hôm nay, chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VEAM đã thông qua; cùng nhau đoàn kết, cố gắng vì mục tiêu phát triển VEAM và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông”.

Hưng Nguyên