Đại hội đồng cổ đông VEAM năm 2024: Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, nỗ lực hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa

Ngày 20/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP ((VEAM, mã chứng khoán VEA- sàn UPCoM)) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

VEAM chi 6.845 tỉ đồng trả cổ tức

Tại đại hội, ông Lê Minh Quy - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty VEAM đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đại hội cổ đông. Theo tờ trình đại hội, bên cạnh các khó khăn của nền kinh tế thế giới, trong nước và các vấn đề xung đột địa chính trị đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Cụ thể, một số tồn tại, vướng mắc của giai đoạn trước đây ở tổng công ty vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm, đặc biệt là công nợ khó đòi (trong đó bao gồm công nợ hỗ trợ vốn cho các đơn vị thành viên).

Lĩnh vực động cơ và máy nông nghiệp liên tục sụt giảm trong nhiều năm gần đây, kinh doanh ô tô chưa có dấu hiệu khả quan. Doanh nghiệp dự kiến còn nhiều khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu tiêu thụ hàng tồn kho lâu năm, các sản phẩm mới đưa ra thị trường còn hạn chế.

Tổng công ty VEAM
Ông Lê Minh Quy - Phó Tổng giám đốc VEAM báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Tổng công ty VEAM ghi nhận doanh thu từ việc bán hàng hóa, dịch vụ, vận tải... đạt 3.806 tỉ đồng, giảm gần 20% so với năm 2023. Sau khi trừ giá vốn bán hàng ở mức 3.358 tỉ đồng, lợi nhuận gộp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp còn 447 tỉ đồng.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của VEAM vẫn đạt 6.265,2 tỉ đồng nhờ ghi nhận 1.205 tỉ đồng doanh thu hoạt động tài chính, cùng 6.845 tỉ đồng tiền cổ tức và lợi nhuận được chia từ công ty liên kết (chủ yếu từ Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam và Ford Việt Nam).

Sau khi khấu trừ thuế, lãi ròng của VEAM đạt 6.265,2 tỉ đồng nhưng so với năm ngoái, lợi nhuận này đã giảm gần 1.400 tỉ đồng.

Đối với hoạt động xuất khẩu, năm 2023 tổng kim ngạch xuất khẩu của Tổng công ty VEAM đạt 42,3 triệu USD, đạt 84% so với kế hoạch năm và so với thực hiện năm 2022. Mảng xuất khẩu phụ trợ vẫn duy trì ổn định trong khi các sản phẩm máy nông nghiệp tiếp tục sụt giảm.

Các thị trường xuất khẩu phụ trợ chính như Mỹ, Italia, Nhật Bản, Malaysia.., vẫn duy trì được sự ổn định, trong khi một số thị trường xuất khẩu máy nông nghiệp như: Myanmar, Indonesia, Belarus… gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị hoặc yêu cầu kỹ thuật, chất lượng ngày càng cao của khách hàng.

Trong đó các đơn vị đóng góp nhiều cho giá trị xuất khẩu như: Fomeco là 19,9 triệu USD, SVEAM là 8,2 triệu USD, DISOCO là 6,4 triệu USD, FUTU1 là 3,5 triệu USD…

Theo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 được đại hội cổ đông thông qua, theo đó: Lợi nhuận sau thuế đạt 6.760.833.309.328 đồng, tỷ suất lợi nhuận phân phối đạt 42,85%; cổ tức năm 2023 của 1 cổ phiếu là 5.035,18 đồng; lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 8.369.002 đồng…

Được biết, hiện Bộ Công Thương chưa có ý kiến về việc chấp thuận phân phối lợi nhuận năm 2023 của Tổng công ty VEAM. Hội đồng quản trị đã trình xin ý kiến đại hội cổ đông ủy quyền để Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối lợi nhuận theo ý kiến của Bộ Công Thương và lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 phù hợp với qui định của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty VEAM.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, VEAM tiếp tục trình kế hoạch niêm yết cổ phiếu VEA tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Mặc dù kế hoạch này đã được thông qua từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tuy nhiên Tổng ông ty VEAM vẫn chưa thể thực hiện do chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện niêm yết.

Năm 2024, phấn đấu tổng doanh thu đạt 6.413,8 tỷ đồng

Năm 2024, Tổng công ty VEAM đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.413,8 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 5.488,9 tỷ đồng (chưa bao gồm trích lập bổ sung hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm).

Để tái cơ cấu doanh nghiệp, VEAM sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch khắc phục tồn tại để hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa. Đồng thời, công ty sẽ thoái vốn tại các đơn vị hoạt động không hiệu quả, không phù hợp định hướng phát triển, tập trung nguồn lực vào các công ty cùng ngành nghề.

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của VEAM tập trung vào 3 mục tiêu chính: giải quyết tồn kho, tăng trưởng doanh thu và tái cấu trúc doanh nghiệp. Với những nỗ lực này, VEAM hy vọng có thể cải thiện tình hình hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong thời gian tới.

Tổng công ty VEAM
Nhiệm vụ trọng tâm của VEAM năm 2024 là đẩy mạnh tiêu thụ các dòng xe đang sản xuất, cũng như các dòng xe mới đưa ra thị trường

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty VEAM vẫn là đẩy mạnh tiêu thụ các dòng xe đang sản xuất, cũng như các dòng xe mới đưa ra thị trường. Doanh thu thương mại, dịch vụ cũng được xây dựng với mục tiêu tăng 124%. Ngoài ra, VEAM cũng tập trung đẩy mạnh tìm kiếm các phương án để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu tiêu thụ số lượng xe tồn kho lâu năm tại VM (hiện đang triển khai thông qua hình thức bán đấu giá).

Trong hoạt động thương mại, bên cạnh việc chú trọng đảm bảo an toàn vốn, cần cải thiện chất lượng và tiến độ giao hàng để đáp ứng kịp thời yêu cầu cạnh tranh trong việc cung cấp vật tư cho các đơn vị đối tác.

Năm nay, VEAM sẽ tìm giải pháp về pháp lý, thị trường, tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh tiêu thụ lượng xe tồn tại tại VM cũng như xe ô tô Changan và máy kéo ISEKI. Đồng thời VM tìm phương án để tiêu thụ xe tồn kho nhanh chóng, hiệu quả, đúng trình tự tuân thủ các quy định của pháp luật; đẩy nhanh tiến độ sản xuất, tiêu thụ xe sản xuất mới với các đối tác, đại lý…

Hoạt động kinh doanh cốt lõi của VEAM dựa trên 3 trụ cột chính là công nghiệp hỗ trợ, động cơ và máy nông nghiệp và ô tô xe máy. Hiện VEAM sở hữu 30% cổ phần Honda, 20% tại Toyota và 25% của Ford. Đây là nguồn thu chủ lực đem lại lợi nhuận của VEAM trong nhiều năm qua.

Đến nay, sau 8 năm cổ phần hóa, VEAM đang tiếp tục lộ trình thực hiện việc thoái vốn nhà nước tại VEAM theo đúng qui định. Thời gian tới, VEAM tiếp tục thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, sẽ thay đổi hình thức sở hữu, mô hình quản trị đối với các công ty con, công ty liên kết và các chi nhánh theo hướng tinh gọn, năng động, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, khai thác có hiệu quả 3 lĩnh vực động cơ và máy nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp ô tô, xe máy.

 

Hưng Nguyên