Đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo CPTPP

Dự kiến, trong tháng 5/2021, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng sẽ tổ chức phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với 72 chiếc ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho biết, căn cứ Thông tư số 04/2020/TT-BCT ngày 22/1/2020 của Bộ Công Thương quy định về đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo Hiệp định CPTPP; Căn cứ Quyết định số 804/QĐ-HĐĐG ngày 8/3/2021 của Chủ tịch Hội đồng đấu giá về việc ban hành Quy chế đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP, trong tháng 5/2021, Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng sẽ tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP.

Cụ thể, tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 72 chiếc xe ô tô đã qua sử dụng mã HS: 87.02, 87.03, 87.04, bao gồm: hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 36 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3; hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 36 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu là ô tô trước khi về đến cửa khẩu Việt Nam đã đăng ký lưu hành tại các quốc gia có tiêu chuẩn khí thải tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn khí thải hiện hành của Việt Nam;

Ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu phải được kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với từng xe theo quy định.

Để tham gia phiên đấu giá, Cục Xuất nhập khẩu lưu ý, các thương nhân cần nghiên cứu Quy chế đấu giá (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương www.moit.gov.vn) để thực hiện các bước chuẩn bị hồ sơ và tham gia đấu giá.

đấu giá hạn ngạch nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng
Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng sẽ tổ chức phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với 72 chiếc ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP

Ngoài ra, Cục xuất nhập khẩu cũng cho biết, kinh doanh nhập khẩu ô tô là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 5/2/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quan lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Mọi thương nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam đều được tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng. Tuy nhiên, chỉ những doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP mới được phép nhập khẩu ô tô.

Trường hợp thương nhân trúng đấu giá là doanh nghiệp đã có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô nhưng chưa đăng ký nhãn hiệu, kiểu loại và tình trạng xe dự kiến nhập khẩu theo hạn ngạch trúng đấu giá, thương nhân gửi hồ sơ đến Bộ Công Thương đề nghị bổ sung Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô. Điều kiện và trình tự, thủ tục bổ sung Giấy phép thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2017/NĐ-CP. Bộ Công Thương khuyến nghị thương nhân làm việc với các đối tác nước ngoài về các vấn đề liên quan trước khi tham gia đấu giá để bảo đảm việc bổ sung giấy phép được thực hiện suôn sẻ sau khi đấu giá thành công.

Trường hợp thương nhân trúng đấu giá không có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định 116/2017/NĐ-CP, thương nhân trúng đấu giá phải ủy thác việc nhập khẩu cho doanh nghiệp đã có Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô phù hợp với nhãn hiệu, kiểu loại và tình trạng xe dự kiến nhập khẩu theo hạn ngạch trúng đấu giá. Bộ Công Thương khuyến nghị thương nhân có thỏa thuận sơ bộ với các doanh nghiệp này trước khi tham gia đấu giá để bảo đảm được việc nhập khẩu sau khi đấu giá thành công.

Khi tiến hành thủ tục kiểm tra, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng phải cung cấp cho cơ quan quản lý chất lượng Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành còn hiệu lực đến trước khi xuất khẩu được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Đối với giấy tờ chứng nhận xuất xứ của mặt hàng ô tô đã qua sử dụng, theo Điểm d khoản 6 Điều 5 Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 của Chính phủ quy định Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định CPTPP quy định điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định CPTPP.

Cụ thể, hàng hóa phải đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định CPTPP; ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan phải đáp ứng quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và phải có chứng từ chứng nhận xuất xứ khi làm thủ tục nhập khẩu.

Tiêu chí xuất xứ đối với các mặt hàng nói chung và ô tô nói riêng (Chương 87) tại Hiệp định CPTPP không quy định phân biệt giữa hàng hóa mới và hàng hóa đã qua sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp có thể chứng minh được hàng hóa xuất khẩu đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP thì hàng hóa đó được coi là có xuất xứ theo Hiệp định CPTPP. Theo các quy định trên, điều kiện nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng theo HNTQ trong CPTPP đã bao gồm việc đáp ứng quy định về xuất xứ hàng hóa theo quy định của Hiệp định CPTPP.

Các doanh nghiệp phải nghiên cứu kỹ về cách xác định tiêu chí xuất xứ của mặt hàng này tại Thông tư số 03/2019/TT-BCT ngày 22/1/2019 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP và Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Dự kiến 14h ngày 5/4/2021, phiên đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với 72 chiếc ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP sẽ được diễn ra tại Phòng họp Bộ Công Thương, tầng 2, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong trường hợp tại thời điểm đó dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, Hội đồng đấu giá có thể áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 8/3/2021 đến 17h ngày 24/3/2021. Địa điểm nhận hồ sơ: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đầu mối liên hệ: Bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2021 theo cam kết tại Hiệp định CPTPP

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 2220 5432; Email: xnk-tlh@moit.gov.vn.

Quyết định ban hành Quy chế đấu giá, xem tại đây.

Hạ An